İşyerinin ergonomik incelenmesi

25

Çizelge 2.5 Ergonomik inceleme formu-sayfa 3

UĞUR KAROSER
Sayfa 3

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
KUMANDA ELEMANLARI
PUAN

Makinelerin kumanda elemanlarını hareket ettirmek için gerekli kuvvet, hareket ve 1 konum hassasiyeti, hareket hızı, hareket ettirirken vücudun almak zorunda kaldığı
konum açılarından uygun seçilip, uygun yerlere yerleştirilmiş mi?
2 Kumanda elemanları şekil, büyüklük, renk, yüzey özellikleri ve hareket miktarı yönünden kullanıcı ile uyumlu mu? Tüm kumanda elemanları elin (veya ayağın) optimum (veya en azında
3 Maksimum) fonksiyon hacmi içerisinde mi?
4 Kumanda ederken gereksiz statik iş, özellikle de konum işi yapılmak zorunda mı?
5 Kumanda elemanı ve onunla ilgili gösterge arasında uyum sağlanmış mı?
6 Kumanda elemanlarının şekli el-avuç geometrisi ile uyumlu mu? Kolay kavranabiliyor mu?
7 Döndürerek kumanda edilen elemanlarda 180 den daha az döndürerek yeter kumanda olanağı var mı? Tüm kumanda elemanları, aynı kumanda konumunda aynı yöne yönelik şekilde
8 düzenlenmiş mi? Örneğin açık konumunda düğme şalterler hep aşağıya basık konumda mı?
9 Pedal veya ayak şalterinde kumanda mesafesi kısa mı? Ayak topuğunu kaldırmadan kumanda mümkün mü?
10 Ayakla kumanda edilecek elemanlar boyutları, yüksekliği, eğimi açısından işlem düzeyine göre değiştirilebiliyor mu?
11 Gerekli kumanda kuvveti değiştirilebiliyor mu?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


34. SAYFA ICERIGI

25

Çizelge 2.5 Ergonomik inceleme formu-sayfa 3

UĞUR KAROSER
Sayfa 3

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
KUMANDA ELEMANLARI
PUAN

Makinelerin kumanda elemanlarını hareket ettirmek için gerekli kuvvet, hareket ve 1 konum hassasiyeti, hareket hızı, hareket ettirirken vücudun almak zorunda kaldığı
konum açılarından uygun seçilip, uygun yerlere yerleştirilmiş mi?
2 Kumanda elemanları şekil, büyüklük, renk, yüzey özellikleri ve hareket miktarı yönünden kullanıcı ile uyumlu mu? Tüm kumanda elemanları elin (veya ayağın) optimum (veya en azında
3 Maksimum) fonksiyon hacmi içerisinde mi?
4 Kumanda ederken gereksiz statik iş, özellikle de konum işi yapılmak zorunda mı?
5 Kumanda elemanı ve onunla ilgili gösterge arasında uyum sağlanmış mı?
6 Kumanda elemanlarının şekli el-avuç geometrisi ile uyumlu mu? Kolay kavranabiliyor mu?
7 Döndürerek kumanda edilen elemanlarda 180 den daha az döndürerek yeter kumanda olanağı var mı? Tüm kumanda elemanları, aynı kumanda konumunda aynı yöne yönelik şekilde
8 düzenlenmiş mi? Örneğin açık konumunda düğme şalterler hep aşağıya basık konumda mı?
9 Pedal veya ayak şalterinde kumanda mesafesi kısa mı? Ayak topuğunu kaldırmadan kumanda mümkün mü?
10 Ayakla kumanda edilecek elemanlar boyutları, yüksekliği, eğimi açısından işlem düzeyine göre değiştirilebiliyor mu?
11 Gerekli kumanda kuvveti değiştirilebiliyor mu?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

İlgili Kaynaklar

single.php