İşyerinin ergonomik incelenmesi

İÇİNDEKİLER

Sayfa

TEZ ONAY SAYFASI.II
ÖZET.III
ABSTRACT. .IV
ÇİZELGELER DİZİNİ.V
ŞEKİLLER DİZİNİ.VI
GİRİŞ.1
1.BÖLÜM KAYNAK ARAŞTIRMASI.2 1.1. Ergonominin Tanımı.2 1.1.1.Ergonominin tarihçesi.4 1.2.Ergonomik İnceleme.6 1.2.1.Antropometri.8 1.2.2.Etkin Çalışma Alanı Ölçüleri.10 1.2.3.Fiziki Çevre Şartları.11 1.2.3.1.Ortam ısısı.12 1.2.3.2.Gürültü.13 1.2.3.3.Aydınlatma.14 1.2.3.4.Hava Koşulları.16 1.2.3.5.Titreşim.19
2.BÖLÜM MATERYAL VE YÖNTEM.20 2.1.İş Yerinin Ergonomiye Uyum Kontrolü.20 2.2.İnceleme Sırasındaki Değerlendirme Yöntemi.20 2.3.Ergonomik Analiz Formu.224. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


4. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

TEZ ONAY SAYFASI.II
ÖZET.III
ABSTRACT. .IV
ÇİZELGELER DİZİNİ.V
ŞEKİLLER DİZİNİ.VI
GİRİŞ.1
1.BÖLÜM KAYNAK ARAŞTIRMASI.2 1.1. Ergonominin Tanımı.2 1.1.1.Ergonominin tarihçesi.4 1.2.Ergonomik İnceleme.6 1.2.1.Antropometri.8 1.2.2.Etkin Çalışma Alanı Ölçüleri.10 1.2.3.Fiziki Çevre Şartları.11 1.2.3.1.Ortam ısısı.12 1.2.3.2.Gürültü.13 1.2.3.3.Aydınlatma.14 1.2.3.4.Hava Koşulları.16 1.2.3.5.Titreşim.19
2.BÖLÜM MATERYAL VE YÖNTEM.20 2.1.İş Yerinin Ergonomiye Uyum Kontrolü.20 2.2.İnceleme Sırasındaki Değerlendirme Yöntemi.20 2.3.Ergonomik Analiz Formu.22

İlgili Kaynaklar

single.php