İşyerinin ergonomik incelenmesi

32

UĞUR KAROSER
Sayfa 8

Çizelge 2.10 Ergonomik inceleme formu-sayfa 8
ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Aydınlatma:
1 İş yüksek ışık şiddeti isteyen bir iş midir?
2 İş yerindeki ışık şiddeti yapılan iş için yeterli mi?
3 Sürekli bir aydınlatmaya gereksinim var mı? Gün ışığı ne kadar yeterli?
4 İş tezgahı, masası veya araç içi için özel aydınlatma gerekli mi?
5 İzlenen nesneler mevcut ışıkta her zaman birbirlerinden kolay ayırt edilebiliyor mu?
6 Atölye alanı dikkate alındığında aydınlatma amaçlı pencerelerin alanı yeterli mi?
Gün ışığında yapay aydınlatmaya geçişte görme kalitesini sabit tutabilmek için 7 lambaların yerleştirilmesinde pencereye yakın yerleştirme, pencerelere paralel
ışık bantları yerleştirme gibi kurallara dikkat edilmiş mi?
8 Seçilen renkler renk psikolojisi yönünden iş koşullarına uygun mu?
9 Bakış alanı, yakın çevre ve çevre alanının aydınlatılmasında kontrast oranları uygun mu?
10 Göz kamaşması engellenmiş mi?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme

skalası aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:41. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


41. SAYFA ICERIGI

32

UĞUR KAROSER
Sayfa 8

Çizelge 2.10 Ergonomik inceleme formu-sayfa 8
ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Aydınlatma:
1 İş yüksek ışık şiddeti isteyen bir iş midir?
2 İş yerindeki ışık şiddeti yapılan iş için yeterli mi?
3 Sürekli bir aydınlatmaya gereksinim var mı? Gün ışığı ne kadar yeterli?
4 İş tezgahı, masası veya araç içi için özel aydınlatma gerekli mi?
5 İzlenen nesneler mevcut ışıkta her zaman birbirlerinden kolay ayırt edilebiliyor mu?
6 Atölye alanı dikkate alındığında aydınlatma amaçlı pencerelerin alanı yeterli mi?
Gün ışığında yapay aydınlatmaya geçişte görme kalitesini sabit tutabilmek için 7 lambaların yerleştirilmesinde pencereye yakın yerleştirme, pencerelere paralel
ışık bantları yerleştirme gibi kurallara dikkat edilmiş mi?
8 Seçilen renkler renk psikolojisi yönünden iş koşullarına uygun mu?
9 Bakış alanı, yakın çevre ve çevre alanının aydınlatılmasında kontrast oranları uygun mu?
10 Göz kamaşması engellenmiş mi?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme

skalası aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

İlgili Kaynaklar

single.php