İşyerinin ergonomik incelenmesi

34

UĞUR KAROSER
Sayfa 10

Çizelge 2.12 Ergonomik inceleme formu-sayfa 10
ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Gürültü:

1 İş yerindeki gürültüyü işçi rahatsız edici olarak algılıyor mu? 2 Gürültü düzeyi zaman içinde duyma kaybına neden olabilecek düzeyde mi? 3 Gürültü frekansı ve şiddeti ölçülüyor mu? 4 Gürültü sürekli aynı düzeyde mi?

5 Gürültünün kaynaklarını izole etmek mümkün mü? 6 En büyük gürültü kaynağını hacimsel olarak iş görenlerden uzaklaştırmak mümkün
mü?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:43. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


43. SAYFA ICERIGI

34

UĞUR KAROSER
Sayfa 10

Çizelge 2.12 Ergonomik inceleme formu-sayfa 10
ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Gürültü:

1 İş yerindeki gürültüyü işçi rahatsız edici olarak algılıyor mu? 2 Gürültü düzeyi zaman içinde duyma kaybına neden olabilecek düzeyde mi? 3 Gürültü frekansı ve şiddeti ölçülüyor mu? 4 Gürültü sürekli aynı düzeyde mi?

5 Gürültünün kaynaklarını izole etmek mümkün mü? 6 En büyük gürültü kaynağını hacimsel olarak iş görenlerden uzaklaştırmak mümkün
mü?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

İlgili Kaynaklar

single.php