İşyerinin ergonomik incelenmesi

35

UĞUR KAROSER
Sayfa 11

Çizelge 2.13 Ergonomik inceleme formu-sayfa 11
ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Klima:

1 İş ortamının klima değerleri “rahat bölge” ya da “konforlu bölge” denilen bölgenin sınır değerleri arasında mı?
2 Aşırı klimatik koşullar mevcut ise, mola düzenlemesinde dikkate alınmış mıdır?
3 Atölyenin ısıtma sistemi tüm çalışma bölgelerinin eşit şekilde ısıtıyor mu?
4 İş görenler ısıl radyasyona maruz kalıyor mu?
5 Çalışma bölgeleri çok sıcak veya soğuk yüzeylere yakın mı?
6 Atölyedeki hava hızı iş görenlerde rahatsız edici,çok üşütücü etki yapıyor mu?
7 İşçiler işyerlerini değiştirdiklerinde iki ortam arasında çok farklı klimatik değerler mi var?
8 Aşırı soğuk veya aşırı sıcağa karşı koruyucu önlemler, örneğin özel giysiler mevcut mu?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası aşağıdaki gibidir.

Ters

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

puanlama: 0-1:Çok iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf 3:Orta

2:İyi 3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

5:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


44. SAYFA ICERIGI

35

UĞUR KAROSER
Sayfa 11

Çizelge 2.13 Ergonomik inceleme formu-sayfa 11
ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Klima:

1 İş ortamının klima değerleri “rahat bölge” ya da “konforlu bölge” denilen bölgenin sınır değerleri arasında mı?
2 Aşırı klimatik koşullar mevcut ise, mola düzenlemesinde dikkate alınmış mıdır?
3 Atölyenin ısıtma sistemi tüm çalışma bölgelerinin eşit şekilde ısıtıyor mu?
4 İş görenler ısıl radyasyona maruz kalıyor mu?
5 Çalışma bölgeleri çok sıcak veya soğuk yüzeylere yakın mı?
6 Atölyedeki hava hızı iş görenlerde rahatsız edici,çok üşütücü etki yapıyor mu?
7 İşçiler işyerlerini değiştirdiklerinde iki ortam arasında çok farklı klimatik değerler mi var?
8 Aşırı soğuk veya aşırı sıcağa karşı koruyucu önlemler, örneğin özel giysiler mevcut mu?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası aşağıdaki gibidir.

Ters

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

puanlama: 0-1:Çok iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf 3:Orta

2:İyi 3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

5:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

İlgili Kaynaklar

single.php