İşyerinin ergonomik incelenmesi

ii
3.BÖLÜM ARAŞTIRMA SONUÇLARI.37 3.1.Puanlama Sonuçları.37 3.2.Puan Sonuçlarına Göre İş Yeri Değerlendirmesi.52
4.BÖLÜM TARTIŞMA VE SONUÇ.53 4.1.Ergonomik İnceleme Uğur Karoser.53 4.1.1.İşletmenin Üretim Durumu.57 4.1.2.İşletmenin Pazardaki Yeri.59 4.1.3.Ergonomik İnceleme.60 4.1.3.1.Antropometrik değerlendirme.60 4.1.3.2.Aydınlatma.61 4.1.3.3.Titreşim.61 4.1.3.4.Gürültü.62 4.1.3.5.Klima koşulları.62 4.1.3.6.Diğer fiziksel koşullar.63 4.2.Değerlendirme Sonucu Yapılan Öneriler.64 4.3.Öneri Tablosu.66 4.4.Sonuçlar ve Öneriler.70 4.5.Önerilerin Getireceği Yararlar.71 4.5.1.Çalışan açısından.71 4.5.2.Verimlilik açısından.71 4.5.3.Finansal açıdan.71
KAYNAKLAR.73 EKLER.74 ÖZGEÇMİŞ.78 TEŞEKKÜR.795. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


5. SAYFA ICERIGI

ii
3.BÖLÜM ARAŞTIRMA SONUÇLARI.37 3.1.Puanlama Sonuçları.37 3.2.Puan Sonuçlarına Göre İş Yeri Değerlendirmesi.52
4.BÖLÜM TARTIŞMA VE SONUÇ.53 4.1.Ergonomik İnceleme Uğur Karoser.53 4.1.1.İşletmenin Üretim Durumu.57 4.1.2.İşletmenin Pazardaki Yeri.59 4.1.3.Ergonomik İnceleme.60 4.1.3.1.Antropometrik değerlendirme.60 4.1.3.2.Aydınlatma.61 4.1.3.3.Titreşim.61 4.1.3.4.Gürültü.62 4.1.3.5.Klima koşulları.62 4.1.3.6.Diğer fiziksel koşullar.63 4.2.Değerlendirme Sonucu Yapılan Öneriler.64 4.3.Öneri Tablosu.66 4.4.Sonuçlar ve Öneriler.70 4.5.Önerilerin Getireceği Yararlar.71 4.5.1.Çalışan açısından.71 4.5.2.Verimlilik açısından.71 4.5.3.Finansal açıdan.71
KAYNAKLAR.73 EKLER.74 ÖZGEÇMİŞ.78 TEŞEKKÜR.79

İlgili Kaynaklar

single.php