İşyerinin ergonomik incelenmesi

43

Çizelge 3.5 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 5

UĞUR KAROSER
Sayfa 5

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
İŞ YÖNTEMİ
PUAN

1 İş yapılırken iş gören sürekli hareket halinde mi?

3,4

2 Kişinin hareketi veya hareket ettirmesi gereken nesnenin hareketi büyük 3,2

hassasiyet gerektiriyor mu?

3 Yeter hareket olanağı ve serbestliği var mı?

4,2

4 İşte uygulanan kuvvetler doğru belirlenmiş mi? Kuvvet azaltabilme olanağı 3,6 var mı?

5 İş gereği hareketler bedene yakın, sarkık üst kol ve sadece dirsek altının 3,4 hareketiyle yapılabiliyor mu?

6 Hareketlerin düzenlenmesinde eklemlerin en rahat ettikleri sınırlar dikkate 3,2 alınmış mı?

7 Hareketler serbest bir ritmik hareket şeklinde yapılabiliyor mu?

3,4

8 Hareket mesafeleri kısa mı? Hareket optimum fonksiyon hacmi içerisinde 3,6 mi?

9 Kuvvet uygulanması gereken hareketlerde beden ağırlığı da kullanılabiliyor 4 mu? Bu hareketlerde vücut için sağlam bir destek öngörülmüş mü?

10 Büyük kuvvet uygulanması gereken hareketlerde kasların en iyi kuvvet 3,6 ürettiği konumlar dikkate alınmış mı?

11 El ile montaj işlemlerinde parçaları kolay tutabilmek için özel önlemler alınmış 3,8 mı?

12 Tekrarlayan işlerde iş hızı işçinin en büyük iş hızı ile uyumlu mu?

3,4

13 Hareketli işlerde vücudun ağırlık merkezinin fazlaca yer değiştirme veya 3,4 bedenin ekseni etrafında dönmesi gerekiyor mu?

14 İş düzenlemesi iş esnasında yük çeşitli kasları zorlayacak şekilde yapılmış 3,2 mı?

15 Statik ve dinamik kas işi işe dengeli olarak dağılmış mı?

3,4

16 İş akışı işçilerin kaslarını dinlendirmelerine fırsat tanıyor mu?

3,8

17 İşçilerin yük kaldırma ve taşıma işlemleri forklift, vinç v.b.araçlar vasıtasıyla 2,8

ortadan kaldırılmış veya hafifletilmiş mi?

18 Özel beceri isteyen işlerde işçi kas zorlanması özellikle de statik zorlanma ile 3

de zorlanmasın diye bir düzenleme yapılmış mı?

19 El becerisi gerektiren işler bedene yakın konumda yapılabiliyor mu?

4

20 El becerisi isteyen hassas işlerde iş takımının ağırlığını taşıyacak, dirsekleri 2,8 dayayacak uygun destekler, düzenekler konulmuş mu?
21 İşçi iş temposunu kendisi ayarlayabiliyor mu? Yoksa iş temposu makinenin 4 veya montaj bandının hızına mı bağlı?
22 İş hızı işçiyi alternatifsiz bağlayan bir hız mı, yoksa zaman zaman hızlanıp 452. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


52. SAYFA ICERIGI

43

Çizelge 3.5 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 5

UĞUR KAROSER
Sayfa 5

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
İŞ YÖNTEMİ
PUAN

1 İş yapılırken iş gören sürekli hareket halinde mi?

3,4

2 Kişinin hareketi veya hareket ettirmesi gereken nesnenin hareketi büyük 3,2

hassasiyet gerektiriyor mu?

3 Yeter hareket olanağı ve serbestliği var mı?

4,2

4 İşte uygulanan kuvvetler doğru belirlenmiş mi? Kuvvet azaltabilme olanağı 3,6 var mı?

5 İş gereği hareketler bedene yakın, sarkık üst kol ve sadece dirsek altının 3,4 hareketiyle yapılabiliyor mu?

6 Hareketlerin düzenlenmesinde eklemlerin en rahat ettikleri sınırlar dikkate 3,2 alınmış mı?

7 Hareketler serbest bir ritmik hareket şeklinde yapılabiliyor mu?

3,4

8 Hareket mesafeleri kısa mı? Hareket optimum fonksiyon hacmi içerisinde 3,6 mi?

9 Kuvvet uygulanması gereken hareketlerde beden ağırlığı da kullanılabiliyor 4 mu? Bu hareketlerde vücut için sağlam bir destek öngörülmüş mü?

10 Büyük kuvvet uygulanması gereken hareketlerde kasların en iyi kuvvet 3,6 ürettiği konumlar dikkate alınmış mı?

11 El ile montaj işlemlerinde parçaları kolay tutabilmek için özel önlemler alınmış 3,8 mı?

12 Tekrarlayan işlerde iş hızı işçinin en büyük iş hızı ile uyumlu mu?

3,4

13 Hareketli işlerde vücudun ağırlık merkezinin fazlaca yer değiştirme veya 3,4 bedenin ekseni etrafında dönmesi gerekiyor mu?

14 İş düzenlemesi iş esnasında yük çeşitli kasları zorlayacak şekilde yapılmış 3,2 mı?

15 Statik ve dinamik kas işi işe dengeli olarak dağılmış mı?

3,4

16 İş akışı işçilerin kaslarını dinlendirmelerine fırsat tanıyor mu?

3,8

17 İşçilerin yük kaldırma ve taşıma işlemleri forklift, vinç v.b.araçlar vasıtasıyla 2,8

ortadan kaldırılmış veya hafifletilmiş mi?

18 Özel beceri isteyen işlerde işçi kas zorlanması özellikle de statik zorlanma ile 3

de zorlanmasın diye bir düzenleme yapılmış mı?

19 El becerisi gerektiren işler bedene yakın konumda yapılabiliyor mu?

4

20 El becerisi isteyen hassas işlerde iş takımının ağırlığını taşıyacak, dirsekleri 2,8 dayayacak uygun destekler, düzenekler konulmuş mu?
21 İşçi iş temposunu kendisi ayarlayabiliyor mu? Yoksa iş temposu makinenin 4 veya montaj bandının hızına mı bağlı?
22 İş hızı işçiyi alternatifsiz bağlayan bir hız mı, yoksa zaman zaman hızlanıp 4

İlgili Kaynaklar

single.php