İşyerinin ergonomik incelenmesi

45

Çizelge 3.6 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 6

UĞUR KAROSER
Sayfa 6

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
YÜK VE ZORLANMA
PUAN

1 İş için büyük kas kuvvetleri gerekli mi?
2 İşin maksimum yükü ne sıklıkta tekrarlıyor? Maksimum yükü teknik olanaklarla azaltmak olası mı?
3 İşte bedensel yükü arttıran zihinsel yönler veya çevre koşullarının etkileri mevcut mu?
4 İşçinin zorlanması enerji çevrimi, kalp atışının artması v.b. yöntemlerle ölçülüyor mu?
5 Zorlanmanın sürekli performans sınırını aşmamasına dikkat ediliyor mu?
6 Tutma işlemlerinde tutma süresi mümkün olduğunca kısa mı?
7 Tutma işlerini teknik araçlarla ortadan kaldırmak mümkün değil mi?
8 İş süresinde vücut sıcaklığında kayda değer bir artış oluyor mu?
9 İşçilerin iş yerini değiştirme talepleri veya işten ayrılma nedenleri analiz ediliyor mu?
10 İşçi sağlığını, şikayetlerini içeren istatistikler var mı?

3 3,4 3 2,6 2,6 3,8 3,4 3,6 3,2 3,4

Ortalama:
İş oturarak mı ,ayakta mı , sürekli hareket halinde 11 mi yapılıyor?

3,20

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme

skalası aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:54. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


54. SAYFA ICERIGI

45

Çizelge 3.6 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 6

UĞUR KAROSER
Sayfa 6

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
YÜK VE ZORLANMA
PUAN

1 İş için büyük kas kuvvetleri gerekli mi?
2 İşin maksimum yükü ne sıklıkta tekrarlıyor? Maksimum yükü teknik olanaklarla azaltmak olası mı?
3 İşte bedensel yükü arttıran zihinsel yönler veya çevre koşullarının etkileri mevcut mu?
4 İşçinin zorlanması enerji çevrimi, kalp atışının artması v.b. yöntemlerle ölçülüyor mu?
5 Zorlanmanın sürekli performans sınırını aşmamasına dikkat ediliyor mu?
6 Tutma işlemlerinde tutma süresi mümkün olduğunca kısa mı?
7 Tutma işlerini teknik araçlarla ortadan kaldırmak mümkün değil mi?
8 İş süresinde vücut sıcaklığında kayda değer bir artış oluyor mu?
9 İşçilerin iş yerini değiştirme talepleri veya işten ayrılma nedenleri analiz ediliyor mu?
10 İşçi sağlığını, şikayetlerini içeren istatistikler var mı?

3 3,4 3 2,6 2,6 3,8 3,4 3,6 3,2 3,4

Ortalama:
İş oturarak mı ,ayakta mı , sürekli hareket halinde 11 mi yapılıyor?

3,20

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme

skalası aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

İlgili Kaynaklar

single.php