İşyerinin ergonomik incelenmesi

46

Çizelge 3.7 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 7

UĞUR KAROSER
Sayfa 7

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇALIŞMA SAATLERİ -MOLALAR
PUAN

1 Çalışma saatleri işçinin sosyal ihtiyaçlarına, fizyolojik performans yeteneklerine 4,8

uygun düzenlenmiş mi?

2 Molalarda iş yükü, çevre yükü ( çok sıcak, çok gürültülü v.b. ortamlar ) dikkate 4,2

alınarak düzenleme yapılmış mı?

3 Sürekli fazla mesai uygulamasından kaçınılıyor mu?

4,2

4 Monoton faaliyetlerde, fazla reaksiyon gerektirmeyen izleme-kontrol faaliyetlerinde 3,8

de dinlenme molaları düşünülmüş mü?

5 Dinlenme molaları işteki en güçsüz işçiye de yetecek düzeyde mi?

4,4

6 Dinlenme molaları işçiyi çok zorlayan faaliyetlerin hemen ardından verilebiliyor mu? 4

7 Molalarda iş yerine yakın, özel dinlenme odalarına gitme olanağı var mı?

3,8

Ortalama:

4,17

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters puanlama:

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

0-1:Çok iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:55. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


55. SAYFA ICERIGI

46

Çizelge 3.7 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 7

UĞUR KAROSER
Sayfa 7

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇALIŞMA SAATLERİ -MOLALAR
PUAN

1 Çalışma saatleri işçinin sosyal ihtiyaçlarına, fizyolojik performans yeteneklerine 4,8

uygun düzenlenmiş mi?

2 Molalarda iş yükü, çevre yükü ( çok sıcak, çok gürültülü v.b. ortamlar ) dikkate 4,2

alınarak düzenleme yapılmış mı?

3 Sürekli fazla mesai uygulamasından kaçınılıyor mu?

4,2

4 Monoton faaliyetlerde, fazla reaksiyon gerektirmeyen izleme-kontrol faaliyetlerinde 3,8

de dinlenme molaları düşünülmüş mü?

5 Dinlenme molaları işteki en güçsüz işçiye de yetecek düzeyde mi?

4,4

6 Dinlenme molaları işçiyi çok zorlayan faaliyetlerin hemen ardından verilebiliyor mu? 4

7 Molalarda iş yerine yakın, özel dinlenme odalarına gitme olanağı var mı?

3,8

Ortalama:

4,17

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters puanlama:

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

0-1:Çok iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

İlgili Kaynaklar

single.php