İşyerinin ergonomik incelenmesi

47

Çizelge 3.8 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 8

UĞUR KAROSER
Sayfa 8

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Aydınlatma:

1 İş yüksek ışık şiddeti isteyen bir iş midir?

4

2 İş yerindeki ışık şiddeti yapılan iş için yeterli mi?

4,6

3 Sürekli bir aydınlatmaya gereksinim var mı? Gün ışığı ne kadar yeterli?

3,4

4 İş tezgahı, masası veya araç içi için özel aydınlatma gerekli mi?

3,4

5 İzlenen nesneler mevcut ışıkta her zaman birbirlerinden kolay ayırt edilebiliyor mu? 4,4

6 Atölye alanı dikkate alındığında aydınlatma amaçlı pencerelerin alanı yeterli mi?

4

7 Gün ışığında yapay aydınlatmaya geçişte görme kalitesini sabit tutabilmek için

lambaların yerleştirilmesinde pencereye yakın yerleştirme, pencerelere paralel ışık 4,2

bantları yerleştirme gibi kurallara dikkat edilmiş mi?

8 Seçilen renkler renk psikolojisi yönünden iş koşullarına uygun mu?

3,8

9 Bakış alanı, yakın çevre ve çevre alanının aydınlatılmasında kontrast oranları uygun 3,6

mu?

10 Göz kamaşması engellenmiş mi?

4

Ortalama:

3,94

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:56. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


56. SAYFA ICERIGI

47

Çizelge 3.8 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 8

UĞUR KAROSER
Sayfa 8

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Aydınlatma:

1 İş yüksek ışık şiddeti isteyen bir iş midir?

4

2 İş yerindeki ışık şiddeti yapılan iş için yeterli mi?

4,6

3 Sürekli bir aydınlatmaya gereksinim var mı? Gün ışığı ne kadar yeterli?

3,4

4 İş tezgahı, masası veya araç içi için özel aydınlatma gerekli mi?

3,4

5 İzlenen nesneler mevcut ışıkta her zaman birbirlerinden kolay ayırt edilebiliyor mu? 4,4

6 Atölye alanı dikkate alındığında aydınlatma amaçlı pencerelerin alanı yeterli mi?

4

7 Gün ışığında yapay aydınlatmaya geçişte görme kalitesini sabit tutabilmek için

lambaların yerleştirilmesinde pencereye yakın yerleştirme, pencerelere paralel ışık 4,2

bantları yerleştirme gibi kurallara dikkat edilmiş mi?

8 Seçilen renkler renk psikolojisi yönünden iş koşullarına uygun mu?

3,8

9 Bakış alanı, yakın çevre ve çevre alanının aydınlatılmasında kontrast oranları uygun 3,6

mu?

10 Göz kamaşması engellenmiş mi?

4

Ortalama:

3,94

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

İlgili Kaynaklar

single.php