İşyerinin ergonomik incelenmesi

48

Çizelge 3.9 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 9

UĞUR KAROSER
Sayfa 9

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Titreşim:

1 Titreşim sadece el-kol sistemini mi yoksa tüm bedeni mi etkiliyor?
2 İşçiye etkiyen titreşimin temel büyüklükleri ( frekans, genlik, ivme, etki süresi )ölçülüp belirlenmiş mi?
3 Titreşimler insan sağlığına zarar verecek frekans ve genlikte mi?
4 Aktif veya pasif önlemlerle işçi titreşim etkisinden korunuyor mu?

3,4 2 2,8 3

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

2,857. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


57. SAYFA ICERIGI

48

Çizelge 3.9 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 9

UĞUR KAROSER
Sayfa 9

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Titreşim:

1 Titreşim sadece el-kol sistemini mi yoksa tüm bedeni mi etkiliyor?
2 İşçiye etkiyen titreşimin temel büyüklükleri ( frekans, genlik, ivme, etki süresi )ölçülüp belirlenmiş mi?
3 Titreşimler insan sağlığına zarar verecek frekans ve genlikte mi?
4 Aktif veya pasif önlemlerle işçi titreşim etkisinden korunuyor mu?

3,4 2 2,8 3

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

2,8

İlgili Kaynaklar

single.php