İşyerinin ergonomik incelenmesi

49

Çizelge 3.10 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 10

UĞUR KAROSER
Sayfa 10

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Gürültü:

1 İş yerindeki gürültüyü işçi rahatsız edici olarak algılıyor mu? 2 Gürültü düzeyi zaman içinde duyma kaybına neden olabilecek düzeyde mi? 3 Gürültü frekansı ve şiddeti ölçülüyor mu? 4 Gürültü sürekli aynı düzeyde mi? 5 Gürültünün kaynaklarını izole etmek mümkün mü? 6 En büyük gürültü kaynağını hacimsel olarak iş görenlerden uzaklaştırmak
mümkün mü?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası aşağıdaki gibidir.

Ters puanlama: 0-1:Çok 0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

4:Yetersiz/Zayıf 5:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

3 2,2 1,2 3 2,8 3,2
2,5758. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


58. SAYFA ICERIGI

49

Çizelge 3.10 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 10

UĞUR KAROSER
Sayfa 10

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Gürültü:

1 İş yerindeki gürültüyü işçi rahatsız edici olarak algılıyor mu? 2 Gürültü düzeyi zaman içinde duyma kaybına neden olabilecek düzeyde mi? 3 Gürültü frekansı ve şiddeti ölçülüyor mu? 4 Gürültü sürekli aynı düzeyde mi? 5 Gürültünün kaynaklarını izole etmek mümkün mü? 6 En büyük gürültü kaynağını hacimsel olarak iş görenlerden uzaklaştırmak
mümkün mü?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası aşağıdaki gibidir.

Ters puanlama: 0-1:Çok 0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

4:Yetersiz/Zayıf 5:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

3 2,2 1,2 3 2,8 3,2
2,57

İlgili Kaynaklar

single.php