İşyerinin ergonomik incelenmesi

50

Çizelge 3.11 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 11

UĞUR KAROSER
Sayfa 11

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Klima: 1 İş ortamının klima değerleri “rahat bölge” ya da “konforlu bölge” denilen
bölgenin sınır değerleri arasında mı? 2 Aşırı klimatik koşullar mevcut ise, mola düzenlemesinde dikkate alınmış mıdır?
3 Atölyenin ısıtma sistemi tüm çalışma bölgelerinin eşit şekilde ısıtıyor mu?
4 İş görenler ısıl radyasyona maruz kalıyor mu?
5 Çalışma bölgeleri çok sıcak veya soğuk yüzeylere yakın mı?
6 Atölyedeki hava hızı iş görenlerde rahatsız edici, çok üşütücü etki yapıyor mu?
7 İşçiler işyerlerini değiştirdiklerinde iki ortam arasında çok farklı klimatik değerler mi var?
8 Aşırı soğuk veya aşırı sıcağa karşı koruyucu önlemler, örneğin özel giysiler mevcut mu?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme

skalası aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

2,6 3 2,4 5 3 2,6 3,2 2,4
3,0359. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


59. SAYFA ICERIGI

50

Çizelge 3.11 Ergonomik inceleme formu (puanlı)-sayfa 11

UĞUR KAROSER
Sayfa 11

ERGONOMİK ANALİZ FORMU
ÇEVRE KOŞULLARI
PUAN

Klima: 1 İş ortamının klima değerleri “rahat bölge” ya da “konforlu bölge” denilen
bölgenin sınır değerleri arasında mı? 2 Aşırı klimatik koşullar mevcut ise, mola düzenlemesinde dikkate alınmış mıdır?
3 Atölyenin ısıtma sistemi tüm çalışma bölgelerinin eşit şekilde ısıtıyor mu?
4 İş görenler ısıl radyasyona maruz kalıyor mu?
5 Çalışma bölgeleri çok sıcak veya soğuk yüzeylere yakın mı?
6 Atölyedeki hava hızı iş görenlerde rahatsız edici, çok üşütücü etki yapıyor mu?
7 İşçiler işyerlerini değiştirdiklerinde iki ortam arasında çok farklı klimatik değerler mi var?
8 Aşırı soğuk veya aşırı sıcağa karşı koruyucu önlemler, örneğin özel giysiler mevcut mu?

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme

skalası aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf

2:İyi

3:Orta

3:Orta

4:İyi 4:Yetersiz/Zayıf

5:Çok

5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

2,6 3 2,4 5 3 2,6 3,2 2,4
3,03

İlgili Kaynaklar

single.php