İşyerinin ergonomik incelenmesi

iii
ÖZET
Bu tezin ilk bölümünde ergonomi hakkında genel bilgiler ve ergonominin tarihçesi verilmiştir. Bu çalışmada, Uğur Karoser firması ergonomik değerlendirme kriterleri kullanılarak incelenmiş, ardından aynı kriterlerle diğer bir firmanın incelemesi de örnek olarak verilmiştir. Uğur Karoser firmasının ergonomik incelemesi için Ergonomik Analiz Formu oluşturulmuş ve bu form üzerinde puanlama yapılmak suretiyle firma ergonomik olarak değerlendirilmiştir. Bu inceleme sonucunda yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili öneriler sıralanmıştır.Örneğin: İşçiye etkiyen titreşimin temel büyüklükleri (frekans, genlik, ivme, etki süresi) ölçülmelidir. Gürültü frekansı ve şiddeti ölçülmelidir. O büyüklükte bir alanı ısıtmak için ışınımla ısıtma yönteminde kullanan radyant ısıtma sistemi tercih edilebilir. Çalışanlar makinelerin çıkardığı gürültünün verdiği zararı önlemek için kulaklık kullanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Ergonomik İnceleme, Ergonomik Analiz Formu.6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


6. SAYFA ICERIGI

iii
ÖZET
Bu tezin ilk bölümünde ergonomi hakkında genel bilgiler ve ergonominin tarihçesi verilmiştir. Bu çalışmada, Uğur Karoser firması ergonomik değerlendirme kriterleri kullanılarak incelenmiş, ardından aynı kriterlerle diğer bir firmanın incelemesi de örnek olarak verilmiştir. Uğur Karoser firmasının ergonomik incelemesi için Ergonomik Analiz Formu oluşturulmuş ve bu form üzerinde puanlama yapılmak suretiyle firma ergonomik olarak değerlendirilmiştir. Bu inceleme sonucunda yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili öneriler sıralanmıştır.Örneğin: İşçiye etkiyen titreşimin temel büyüklükleri (frekans, genlik, ivme, etki süresi) ölçülmelidir. Gürültü frekansı ve şiddeti ölçülmelidir. O büyüklükte bir alanı ısıtmak için ışınımla ısıtma yönteminde kullanan radyant ısıtma sistemi tercih edilebilir. Çalışanlar makinelerin çıkardığı gürültünün verdiği zararı önlemek için kulaklık kullanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Ergonomik İnceleme, Ergonomik Analiz Formu.

İlgili Kaynaklar

single.php