İşyerinin ergonomik incelenmesi

62
. gibi malzemeler konularak titreşim için özel izolasyon yapılabilir. İşçiye etkiyen titreşimin temel büyüklükleri ( frekans, genlik, ivme, etki süresi ) ölçülmelidir.
4.1.3.4.Gürültü
Fabrikada uğultunun üzerinde bir ses mevcuttur. Gürültünün en önemli kaynakları; testere makineleri, montajda kullanılan el aletleri (örn:matkap) ve kaynak kısmında işçilerin araç sacı ve tahta kesme işlemlerinde kullandıkları dekopaj ve çekiç vuruşlarından gelen seslerdir. Fabrika içindeki ses şiddetinin ölçümü yapılmadığı için kaç dB olduğu bilinmemektedir. O yüzden ilk olarak gürültü frekansı ve şiddeti ölçülmelidir. Gürültü şiddeti bilinmemesine rağmen yine de kulağa zarar verebilecek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden işçilerin ses şiddetini azaltacak kulaklık kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca gürültü çıkaran makineler özel olarak yalıtılmış ayrı bir oda veya kabin içine konulabilir. Gürültünün biraz daha azaltılması için elektrikli el aletleri havalı el aletleriyle değiştirilebilir.
4.1.3.5.Klima koşulları
Fabrikada henüz bir ısıtma ya da soğutma sistemi bulunmamaktadır. Kışın ısıtma fabrikanın yan duvarına yakın bir kısımda kurulmuş olan bir sobayla yapılmaktadır. Fakat soba o büyüklükte bir hacmi ısıtmak için yeterli değildir. Ayrıca fabrikanın duvarları tek kat trapez panelden yapıldığından ısı yalıtımı açısından zayıftır. Bu da ortam sıcaklığını ve çalışanların performanslarını olumsuz etkilemektedir. Atölyenin tüm çalışma bölgelerinin eşit şekilde ısıtılması için bir ısıtma sistemi kurulmalıdır. Ortamı ısıtma ve soğutma için herhangi bir sistem olmadığından o büyüklükte bir alanı ısıtmak için ışınımla ısıtma yönteminde kullanan radyant ısıtma sistemi tercih edilebilir. Ortamın büyüklüğüne göre gerekli bir klima sistemi konulabilir. Böylece ortam sıcaklığı dengelenebilir. Ayrıca fabrika duvarları ve çatısı strafor ve taş yünü ile daha yoğun izole edilebilir. Bu ısı izolasyonu sağlayacak ve çatıdan gelen yağmur sesini giderecektir. Fabrikanın üç tarafının düz arazi olmasından dolayı ara ara rüzgar esmektedir. Yazın kapılar açılarak hava sirkülasyonu sağlanmaktadır.71. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


71. SAYFA ICERIGI

62
. gibi malzemeler konularak titreşim için özel izolasyon yapılabilir. İşçiye etkiyen titreşimin temel büyüklükleri ( frekans, genlik, ivme, etki süresi ) ölçülmelidir.
4.1.3.4.Gürültü
Fabrikada uğultunun üzerinde bir ses mevcuttur. Gürültünün en önemli kaynakları; testere makineleri, montajda kullanılan el aletleri (örn:matkap) ve kaynak kısmında işçilerin araç sacı ve tahta kesme işlemlerinde kullandıkları dekopaj ve çekiç vuruşlarından gelen seslerdir. Fabrika içindeki ses şiddetinin ölçümü yapılmadığı için kaç dB olduğu bilinmemektedir. O yüzden ilk olarak gürültü frekansı ve şiddeti ölçülmelidir. Gürültü şiddeti bilinmemesine rağmen yine de kulağa zarar verebilecek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden işçilerin ses şiddetini azaltacak kulaklık kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca gürültü çıkaran makineler özel olarak yalıtılmış ayrı bir oda veya kabin içine konulabilir. Gürültünün biraz daha azaltılması için elektrikli el aletleri havalı el aletleriyle değiştirilebilir.
4.1.3.5.Klima koşulları
Fabrikada henüz bir ısıtma ya da soğutma sistemi bulunmamaktadır. Kışın ısıtma fabrikanın yan duvarına yakın bir kısımda kurulmuş olan bir sobayla yapılmaktadır. Fakat soba o büyüklükte bir hacmi ısıtmak için yeterli değildir. Ayrıca fabrikanın duvarları tek kat trapez panelden yapıldığından ısı yalıtımı açısından zayıftır. Bu da ortam sıcaklığını ve çalışanların performanslarını olumsuz etkilemektedir. Atölyenin tüm çalışma bölgelerinin eşit şekilde ısıtılması için bir ısıtma sistemi kurulmalıdır. Ortamı ısıtma ve soğutma için herhangi bir sistem olmadığından o büyüklükte bir alanı ısıtmak için ışınımla ısıtma yönteminde kullanan radyant ısıtma sistemi tercih edilebilir. Ortamın büyüklüğüne göre gerekli bir klima sistemi konulabilir. Böylece ortam sıcaklığı dengelenebilir. Ayrıca fabrika duvarları ve çatısı strafor ve taş yünü ile daha yoğun izole edilebilir. Bu ısı izolasyonu sağlayacak ve çatıdan gelen yağmur sesini giderecektir. Fabrikanın üç tarafının düz arazi olmasından dolayı ara ara rüzgar esmektedir. Yazın kapılar açılarak hava sirkülasyonu sağlanmaktadır.

İlgili Kaynaklar

single.php