İşyerinin ergonomik incelenmesi

63

4.1.3.6.Diğer fiziksel koşullar

İşletmenin hacmi = 1000* 6,5 =6500 m Toplam olarak aynı anda çalışan işçi 20 kişidir. Yapılan işin orta ağır bir iş olduğu göz önüne alınırsa tavsiye edilen hava ortamının kişi başına 23 m olduğu aşağıdaki tabloya (Çizelge 4.1) göre söylenebilir. Tavsiye edilen hava gereksinimin ise kişi başına 75 m olduğu söylenebilir.

Çizelge 4.1 Tavsiye edilen hava ortamı tablosu

Hava Ortamı

Hava Gereksinimi

İşin güçlük derecesi

asgari tavsiye

asgari tavsiye

Hafif

12 18

35 53

Orta ağır

15 23

50 75

Ağır

18 27

60 90

Tavsiye edilen hava ortamı = 20*23 = 460 m olarak bulunur. Tavsiye edilen hava gereksinimi = 20*75 = 1500 m olarak bulunur.

Bu değerlerden anlaşıldığı üzere fabrikanın hava ortamı ve hava gereksinimi istenilen düzeyin çok çok üzerindedir.

Yapılan iş sırasında gerek kaynak yapımında çıkan duman nedeniyle gerekse zımpara işlemi sırasında oluşan toz nedeniyle ortamda nefes almak zorlaşmaktadır. Bu zararlı ortamı önlemek ve hava sirkülasyonunu sağlamak için bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.

Fabrikada üretimdeki tüm işçiler eldiven kullanmaktadır. Her işçi fabrika tarafından her sene verilen iş elbiselerini giymektedirler. Ayrıca işçiler 15 er dakikalık molalarda günde iki kez olmak üzere güvenli bir noktada çay makinesi ile yapılan çayı içmektedirler.72. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


72. SAYFA ICERIGI

63

4.1.3.6.Diğer fiziksel koşullar

İşletmenin hacmi = 1000* 6,5 =6500 m Toplam olarak aynı anda çalışan işçi 20 kişidir. Yapılan işin orta ağır bir iş olduğu göz önüne alınırsa tavsiye edilen hava ortamının kişi başına 23 m olduğu aşağıdaki tabloya (Çizelge 4.1) göre söylenebilir. Tavsiye edilen hava gereksinimin ise kişi başına 75 m olduğu söylenebilir.

Çizelge 4.1 Tavsiye edilen hava ortamı tablosu

Hava Ortamı

Hava Gereksinimi

İşin güçlük derecesi

asgari tavsiye

asgari tavsiye

Hafif

12 18

35 53

Orta ağır

15 23

50 75

Ağır

18 27

60 90

Tavsiye edilen hava ortamı = 20*23 = 460 m olarak bulunur. Tavsiye edilen hava gereksinimi = 20*75 = 1500 m olarak bulunur.

Bu değerlerden anlaşıldığı üzere fabrikanın hava ortamı ve hava gereksinimi istenilen düzeyin çok çok üzerindedir.

Yapılan iş sırasında gerek kaynak yapımında çıkan duman nedeniyle gerekse zımpara işlemi sırasında oluşan toz nedeniyle ortamda nefes almak zorlaşmaktadır. Bu zararlı ortamı önlemek ve hava sirkülasyonunu sağlamak için bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.

Fabrikada üretimdeki tüm işçiler eldiven kullanmaktadır. Her işçi fabrika tarafından her sene verilen iş elbiselerini giymektedirler. Ayrıca işçiler 15 er dakikalık molalarda günde iki kez olmak üzere güvenli bir noktada çay makinesi ile yapılan çayı içmektedirler.

İlgili Kaynaklar

single.php