İşyerinin ergonomik incelenmesi

71
Fabrikada yapılması tavsiye edilen değişikliklerin sadece işçinin rahatını sağlamak amacıyla yapılacağını farz etmek elbette ki yanlış olacaktır. Yapılacak bütün değişiklikler işçiyi çalışma güçlüklerinden kurtararak daha verimli çalışmasını amaçlamaktadır.
Formları firma dışarından, eğitim almış tek bir kişi doldurmalıdır. Bu daha objektif ve doğru bir çalışma için gereklidir. Verilen sorulara ekler yapılabilir.
4.5.Önerilerin Getireceği Yararlar
4.5.1.Çalışan açısından
Yapılan öneriler ergonominin amaçlarına uygun şekilde işin güçlüklerini azaltarak ve elimine ederek işçilerin rahat çalışmalarını sağlamanın yanında onların kısa ve uzun vadeli olarak sağlıklarını da düşünmektedir.
4.5.2.Verimlilik açısından
Öneriler işçiler için daha ergonomik ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı sunduğundan işçilerin üretkenliğinin yani verimliğinin artması sağlar. Ayrıca öneriler makinelerin daha verimli çalışmasını da amaçlamaktadır. Önerilerin hayata geçirilmesi halinde fabrikanın verimliliğinde ve üretkenliğinde artış olacaktır.
4.5.3.Finansal açıdan
Öneri yaparken finansal açıdan işletme bütçesini zorlayacak önerilerin çok fazla olmamasına özen gösterilmiştir. Hatta bazı durumlar için birden fazla öneri sunmak uygun görülmüştür. Önerilerin uygulanması halinde işletmenin karlılığının artacağı da belirtilmiştir.
Not: İşletmede yapılan inceleme ve değerlendirmelerle hem bilgileri uygulama olanağı bulunmuş hem de iş görenlerin çalışma koşullarını ve imalat süreçlerini iyileştirmeye80. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


80. SAYFA ICERIGI

71
Fabrikada yapılması tavsiye edilen değişikliklerin sadece işçinin rahatını sağlamak amacıyla yapılacağını farz etmek elbette ki yanlış olacaktır. Yapılacak bütün değişiklikler işçiyi çalışma güçlüklerinden kurtararak daha verimli çalışmasını amaçlamaktadır.
Formları firma dışarından, eğitim almış tek bir kişi doldurmalıdır. Bu daha objektif ve doğru bir çalışma için gereklidir. Verilen sorulara ekler yapılabilir.
4.5.Önerilerin Getireceği Yararlar
4.5.1.Çalışan açısından
Yapılan öneriler ergonominin amaçlarına uygun şekilde işin güçlüklerini azaltarak ve elimine ederek işçilerin rahat çalışmalarını sağlamanın yanında onların kısa ve uzun vadeli olarak sağlıklarını da düşünmektedir.
4.5.2.Verimlilik açısından
Öneriler işçiler için daha ergonomik ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı sunduğundan işçilerin üretkenliğinin yani verimliğinin artması sağlar. Ayrıca öneriler makinelerin daha verimli çalışmasını da amaçlamaktadır. Önerilerin hayata geçirilmesi halinde fabrikanın verimliliğinde ve üretkenliğinde artış olacaktır.
4.5.3.Finansal açıdan
Öneri yaparken finansal açıdan işletme bütçesini zorlayacak önerilerin çok fazla olmamasına özen gösterilmiştir. Hatta bazı durumlar için birden fazla öneri sunmak uygun görülmüştür. Önerilerin uygulanması halinde işletmenin karlılığının artacağı da belirtilmiştir.
Not: İşletmede yapılan inceleme ve değerlendirmelerle hem bilgileri uygulama olanağı bulunmuş hem de iş görenlerin çalışma koşullarını ve imalat süreçlerini iyileştirmeye

İlgili Kaynaklar

single.php