İzmir Körfezi kirliliğinin midye (Mytilus galloprovincialis, Lamarck)’de mikronukleus frekansını saptanması yoluyla izlenmesiCELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İZMİR KÖRFEZİ KİRLİLİĞİNİN MİDYE (Mytilus galloprovincialis, Lamarck)DE MİKRONUKLEUS FREKANSININ
SAPTANMASI YOLUYLA İZLENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOG HALE GÜNER
Anabilim Dalı : BİYOLOJİ Programı : GENEL BİYOLOJİ
MANİSA 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve tutumları - Sayfa 25
10 Bu araştırmada, biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularında sahip oldukları kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine yönelik tutumları incelenmiştir. 1.1.1. Problem Cümlesi Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine karşı tutuml...
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji branşlarına karşı tutumlarının incelenmesi - Sayfa 82
70 55 Biyoloji dersi ile ilgilenmemde öğretim ( ) ( ) ( ) () elemanlarının kullandıkları yöntemler etkili olmuştur. 56 Biyoloji problemlerini yanlış çözeceğimden ( ) ( ) ( ) () endişe duyarım 57 Biyoloji konusunda öğrencilerin soru ( ) ( ) ( ) () sormasından çekinirim 58 Biyoloji dersi hakkında konuşmak beni rahatsız ( ) ( ) ( ) ( ) ediyor 59 Biyoloji dersi e...
Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve tutumları - Sayfa 102
87 Kolay ulaşılabilir olması nedeni ile örneklem olarak Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinde okuyan biyoloji öğretmen adayları seçilmiştir. 3.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 3.3.1. Bağımsız Değişkenler - Biyoloji öğretmen adaylarının cinsiyetleri - Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri - Biyoloji öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türleri 3.3.2. Bağım...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyoloji
genel
üniversitesi
programı
dalı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İZMİR KÖRFEZİ KİRLİLİĞİNİN MİDYE (Mytilus galloprovincialis, Lamarck)DE MİKRONUKLEUS FREKANSININ
SAPTANMASI YOLUYLA İZLENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOG HALE GÜNER
Anabilim Dalı : BİYOLOJİ Programı : GENEL BİYOLOJİ
MANİSA 2008single.php