İzmir’de şehirleşmenin sıcaklık ve yağış üzerine etkisi
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA (FİZİKİ COĞRAFYA)
ANABİLİM DALI
İZMİRDE ŞEHİRLEŞMENİN SICAKLIK VE YAĞIŞ ÜZERİNE ETKİSİ
Yüksek Lisans Tezi Melike Tanrıkulu
Ankara-2006
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sosyal bilgiler dersinde coğrafya konularının öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri - Sayfa 93
93 Güngördü, Ersin. Eğitim Fakülteleri İçin Coğrafyada Öğretim Yöntemleri İlkeler ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2002. ________. Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2001. ________. Coğrafya’da Öğretim Metodu, İlkeler ve Uygulamalar. 4. Baskı, Ankara: Copy Star, 1992. İzbırak, Reşat. Coğrafyada Metodoloji. Ankara: MEB Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi: 187...
Orta öğretim kurumlarında coğrafya öğretim teknolojisinin öğrenci başarısına etkisi - Sayfa 154
141 KAYNAKLAR AKKUŞ, A., (1995). Harita Bilgisi, Konya, Öz Eğitim Yayınları. AKKUŞ, A., (1998). Genel Fiziki Coğrafya, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. AKPINAR, Y., (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar, Ankara, Anı Yayırıcılık. ALKAN, C., (1998). Eğitim Teknolojisi, Ankara, Anı Yayıncılık. ALKAN, C.- ATALAY, İ., ÖZÇELİK, A. ve ATALAY, L., (1991). Coğrafya Öğretimi, Eskişehir, Anadolu...
Orta öğretim kurumlarında coğrafya öğretim teknolojisinin öğrenci başarısına etkisi - Sayfa 156
143 PINAR, A., (2001). Coğrafya'ya Giriş, Konya, Selçuk Üniversitesi Eğitim fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı. RIZA, E. T., (2000). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme, İzmir, Anadolu Matbaası. SANIR, F., (2000). Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Ankara, Gazi Kitapevi. SARIKAYA, D., (1998). Almanya 'da Okutulan Coğrafya Dersi ve Kitapları Üzerine Bir İnceleme, ABD, Almanya,...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
coğrafya
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA (FİZİKİ COĞRAFYA)
ANABİLİM DALI
İZMİRDE ŞEHİRLEŞMENİN SICAKLIK VE YAĞIŞ ÜZERİNE ETKİSİ
Yüksek Lisans Tezi Melike Tanrıkulu
Ankara-2006
1

İlgili Kaynaklarsingle.php