İzofluran anestezisi altında Dekmedetomidin infüzyonu uygulanan sıçanlarda saptanan hemodinamik değerler üzerine Levosimendanın etkileri


T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
İZOFLURAN ANESTEZİSİ ALTINDA DEKSMEDETOMİDİN İNFÜZYONU UYGULANAN SIÇANLARDA SAPTANAN HEMODİNAMİK DEĞERLER ÜZERİNE
LEVOSİMENDANIN ETKİLERİ
DR. TUĞBA ÇAĞLAR
UZMANLIK TEZİ
İZMİR-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
İZOFLURAN ANESTEZİSİ ALTINDA DEKSMEDETOMİDİN İNFÜZYONU UYGULANAN SIÇANLARDA SAPTANAN HEMODİNAMİK DEĞERLER ÜZERİNE
LEVOSİMENDANIN ETKİLERİ
DR. TUĞBA ÇAĞLAR
UZMANLIK TEZİ
İZMİR-2010single.php