T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
İZOPRENALİN İLE MİYOKARD İNFARKTÜSÜ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA HEMOKSİJENAZ-1 İNDÜKSİYONUNUN ETKİSİ
Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Tezi
Dr. Leyla BULUT Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gül Özdemirler ERATA
İSTANBUL 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tip 2 diyabetli hastalarda protein glikasyonu ve nefropatili hastalarda B1 vitamininin etkilerinin incelenmesi - Sayfa 1
T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Gülden Burçak TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA PROTEİN GLİKASYONU VE NEFROPATİLİ HASTALARDA B1 VİTAMİNİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Tezi Dr. Ebru ÇETİN İSTANBUL 2008 ...
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran pediyatrik yaş gruplarında biyokimyasal testlerin referans aralıkları çalışması - Sayfa 1
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı            İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne Başvuran Pediyatrik Yaş Gruplarında Biyokimyasal Testlerin Referans Aralıkları Çalışması   UZMANLIK TEZİ       Dr. Müge KANMAZ-ÖZER Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU İstanbul 2013 ...
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran pediyatrik yaş gruplarında biyokimyasal testlerin referans aralıkları çalışması - Sayfa 3
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı            İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne Başvuran Pediyatrik Yaş Gruplarında Biyokimyasal Testlerin Referans Aralıkları Çalışması   UZMANLIK TEZİ       Dr. Müge KANMAZ-ÖZER Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU İstanbul 2013 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
tıbbi
biyokimya
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
İZOPRENALİN İLE MİYOKARD İNFARKTÜSÜ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA HEMOKSİJENAZ-1 İNDÜKSİYONUNUN ETKİSİ
Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Tezi
Dr. Leyla BULUT Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gül Özdemirler ERATA
İSTANBUL 2013single.php