Jeotermal sistemlerde flash buhar ve bınary sistemlerin birlikte kullanımının enerji ve ekserji analiziPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
JEOTERMAL SİSTEMLERDE FLASH BUHAR ve BINARY SİSTEMLERİN BİRLİKTE KULLANIMININ ENERJİ
ve EKSERJİ ANALİZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Hatice SÜREN
Anabilim Dalı: Makine Mühendisliği Programı: Yüksek Lisans
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK
HAZİRAN, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı ve bir uygulama - Sayfa 118
Karaman, D., Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Mermer İşletmesinde Uygulama Örneği, Yüksek Lisan Tezi, Isparta, 2010. Korucu, T., A., Bulanık Mantık Problemleri İçin Türkçe Görsel Bir Arayüz Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Konya , 2007. Koşan, L., Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama, Doktora Tezi,...
Üniversitelerin sosyoloji bölümleri dışındaki fakülte ve bölümlerinde yapılmış olan sosyoloji alanlı tezlerin tematik yorumu (1985-2004) - Sayfa 9
3.SPOR SOSYOLOJİSİ ALANINDAKİ TEZLER..........................................................81 3.1.Spor Sosyolojisi Alanındaki Yüksek Lisans Tezleri ............................................81 4.TURİM SOSYOLOJİSİ ALANINDAKİ TEZLER.......................................................82 4.1.Turizm Sosyolojisi Alanındaki Yüksek Lisans Tezleri ........................................82 4.2. Tu...
Sosyoloji bölüm ve ana bilim dallarında yapılmış tez çalışmalarının tematik açıdan değerlendirilmesi - Sayfa 11
4. 2. Turizm Sosyolojisi Alanõndaki Yüksek Lisans Tezleri ...............................202 4. 3. Turizm Sosyolojisi Alanõndaki Doktora Tezleri .........................................203 H. TOPLUMSAL HAREKETLER VE TOPLUMSAL DEĞİŞME........................204 1. ÇEVRECİLİK KONULU TEZLER...................................................................204 1. 1. Çevrecilik Konulu Lisans Tezleri...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
tezi
üniversitesi
analizi
harun


1. SAYFA ICERIGI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
JEOTERMAL SİSTEMLERDE FLASH BUHAR ve BINARY SİSTEMLERİN BİRLİKTE KULLANIMININ ENERJİ
ve EKSERJİ ANALİZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Hatice SÜREN
Anabilim Dalı: Makine Mühendisliği Programı: Yüksek Lisans
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK
HAZİRAN, 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php