Juvenil idyopatik artritli çocuklarda pnömokok aşılaması


adlandırıp yeniden sınıflandırdılar. Bu sınıflamaya göre hastalık klinik formlarına göre oligoartiküler, romatoid Faktör (RF) pozitif poliartiküler, RF negatif poliartiküler, Jüvenil spondiloartropati (jüvenil ankilozan spondilit), jüvenil psöriatik artrit ve yangısal barsak hastalıkları ile ilişkili artrit olarak alt tiplere ayrılmıştır (12). Uluslararası bir sınıflandırma oluşturmak amacıyla 1995 yılında Santiagoda toplanan Avrupalı ve Amerikalı bilim adamları hastalığı Jüvenil İdyopatik Artrit (JİA) olarak adlandırıp, uluslararası romatizma ile savaş ligi (International League Against Rheumatism) (ILAR) sınıflamasını oluşturulmuştur. Bu sınıflamaya göre hastalık sistemik artrit, oligoartiküler, RF pozitif poliartiküler, RF negatif poliartiküler, uzamış oligoartiküler, entezitle ilişkili artrit, jüvenil psöriatik artrit ve diğer olmak üzere 8 alt tipe ayrılmıştır(1-12,32).
Jüvenil idyopatik artrit sınıflaması: Hastalığın ana tanısal ölçütleri, 16 yaşından önce başlayıp 6 haftadan uzun süren, en az bir eklemi tutan artrit ve başka bilinen bir etiyolojinin ortaya konulamamasıdır. Artrit, eklemde şişme, ısı artışı, hareket kısıtlılığı ya da kızarıklık olarak tanımlanır. Bu tabloya ağrı da eşlik edebilir. İlk kez 1995 yılında Uluslararası Romatizma ile Savaş Ligi (ILAR), Santiago sınıflama ölçütlerini geliştirdi. Daha sonra bu sınıflama Durban sınıflama ölçütleri olarak gözden geçirilip düzeltildi ve 1998 yılında yayımlandı. Onaltı yaşından önce başlayan (jüvenil), nedeni bilinmeyen (idyopatik) ve en az 6 hafta süren artritlerin sınıflaması Durban sınıflama ölçütlerine göre aşağıdaki şekilde yapılmaktadır (1,2,4,32): 1- Sistemik artritler 2- Oligoartritler
Persistan oligoartritler Uzamış oligoartritler 3- Poliartritler RF pozitif poliartritler RF negatif poliartritler 4- Jüvenil psöriatik artrit 5- Entezit ile ilişkili artritler 6- Diğer artritler Üstteki kategorilere uymayanlar
99. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Juvenil idiyopatik artrit'te anksiyete, depresyon ve ağrı - Sayfa 11
Juvenil İdyopatik Artrit Çocukluk çağında eklem iltihabına yol açan ancak nedeni bilinmeyen, ortak özellikleri yanında birçok farklılıkları da olan heterojen bir grup klinik tablolar bütünü olan juvenil idyopatik artrit, ağırlıklı olarak periferik artrit ile ortaya çıkan, endojen ya da ekzojen antijenlerin patogenezinde rol aldığı bağışıklık sisteminde artmış inflamatuar yanıtla belirginleşen kro...
İmmün sistem regülatör gen polimorfizmleri ile jüvenil idiopatik artrit arasındaki ilişkinin incelenmesi - Sayfa 21
7 hastalığın bazı tiplerini tam olarak açıklayamadığını düşünen EULAR (Avrupa romatizma ile savaş ligi)’a bağlı pediatrik romatoloji grubu 1977 yılında hastalığı JKA olarak adlandırıp yeniden sınıflandırdı. Bu sınıflamaya göre hastalık klinik formlarına göre oligoartiküler, RF (Romatoid faktör) pozitif poliartiküler, RF negatif poliartiküler, jüvenil spondilartropati, jüvenil ankilozan spondilit,...
- Sayfa 16
Tablo 1.1. Çocuklarda artrit siniflandirma sistemlerinin karsilastirilmasi Siniflandirma ____________ Atama ACR _____ JRA EULAR _______ JCA Ilar _____ JIA Türleri Sistemik pauciartiküler Poliartiküler Sistemik pauciartiküler RF-negatif poliartiküler RF-pozitif poliartiküler Psöriyatik JAS Sistemik Oligoartrit RF-negatif poliartrit RF-pozitif poliartrit Psöriyatik Tanimsiz Entezit ilgili R...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

artrit
sistemik
ılar
hastalık
hastalığı
önce


9. SAYFA ICERIGI

adlandırıp yeniden sınıflandırdılar. Bu sınıflamaya göre hastalık klinik formlarına göre oligoartiküler, romatoid Faktör (RF) pozitif poliartiküler, RF negatif poliartiküler, Jüvenil spondiloartropati (jüvenil ankilozan spondilit), jüvenil psöriatik artrit ve yangısal barsak hastalıkları ile ilişkili artrit olarak alt tiplere ayrılmıştır (12). Uluslararası bir sınıflandırma oluşturmak amacıyla 1995 yılında Santiagoda toplanan Avrupalı ve Amerikalı bilim adamları hastalığı Jüvenil İdyopatik Artrit (JİA) olarak adlandırıp, uluslararası romatizma ile savaş ligi (International League Against Rheumatism) (ILAR) sınıflamasını oluşturulmuştur. Bu sınıflamaya göre hastalık sistemik artrit, oligoartiküler, RF pozitif poliartiküler, RF negatif poliartiküler, uzamış oligoartiküler, entezitle ilişkili artrit, jüvenil psöriatik artrit ve diğer olmak üzere 8 alt tipe ayrılmıştır(1-12,32).
Jüvenil idyopatik artrit sınıflaması: Hastalığın ana tanısal ölçütleri, 16 yaşından önce başlayıp 6 haftadan uzun süren, en az bir eklemi tutan artrit ve başka bilinen bir etiyolojinin ortaya konulamamasıdır. Artrit, eklemde şişme, ısı artışı, hareket kısıtlılığı ya da kızarıklık olarak tanımlanır. Bu tabloya ağrı da eşlik edebilir. İlk kez 1995 yılında Uluslararası Romatizma ile Savaş Ligi (ILAR), Santiago sınıflama ölçütlerini geliştirdi. Daha sonra bu sınıflama Durban sınıflama ölçütleri olarak gözden geçirilip düzeltildi ve 1998 yılında yayımlandı. Onaltı yaşından önce başlayan (jüvenil), nedeni bilinmeyen (idyopatik) ve en az 6 hafta süren artritlerin sınıflaması Durban sınıflama ölçütlerine göre aşağıdaki şekilde yapılmaktadır (1,2,4,32): 1- Sistemik artritler 2- Oligoartritler
Persistan oligoartritler Uzamış oligoartritler 3- Poliartritler RF pozitif poliartritler RF negatif poliartritler 4- Jüvenil psöriatik artrit 5- Entezit ile ilişkili artritler 6- Diğer artritler Üstteki kategorilere uymayanlar
9

İlgili Kaynaklar
single.php