KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KABLOSUZ DAĞITILMIŞ DENETİM SİSTEMİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS
Elektrik Mühendisi Serhat Ordu Anabilim Dalı: Elektrik Mühendisliği
Danışman: Prof.Dr. Bekir Çakır
KOCAELİ, 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dağıtılmış üretim kaynaklarının elektrik dağıtım sistemlerine etkileri - Sayfa 85
ÖZGEÇMİŞ 1982 yılında Kocaeli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. 2000 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 2009 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 75 ...
Sonlu elemanlar yöntemi (SEY) ile analizi yapılmış yüksek güçlü anahtarlamalı relüktans motorun yeni bir bulanık mantık algoritması kullanılarak hız denetimi - Sayfa 171
ÖZGEÇMİŞ 1981 yılında Kocaeli' de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli' de tamamladı. 1999 yılında Kocaeli Sabancı Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümünü bitirdi. Aynı yıl içinde Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi A.B.D.'da Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2004 yılında K...
Dalgacık dönüşümü tabanlı dinamik gerilim düzenleyici tasarımı - Sayfa 211
ÖZGEÇMİŞ 1978 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de, lise öğrenimini Kocaeli’nde tamamladı. 1995 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1999–2002 yılları arasında, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimin...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kocaeli
üniversitesi
elektrik
yüksek
lisans
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KABLOSUZ DAĞITILMIŞ DENETİM SİSTEMİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS
Elektrik Mühendisi Serhat Ordu Anabilim Dalı: Elektrik Mühendisliği
Danışman: Prof.Dr. Bekir Çakır
KOCAELİ, 2007single.php