T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VANDA, KADINLARIN ŞİDDET DENEYİMLERİ, ŞİDDETİ DOĞURAN KOŞULLAR VE
BAŞETME BİÇİMLERİ, ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Psikolog Nur OKUTAN HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
VAN-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Malatya merkez sağlık ocaklarında çalışan hekim, hemşire ve ebelerin şiddet deneyimleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili tutum ve davranış düzeyleri - Sayfa 134
119 61. Kemerli, N., (2004). Aile İçinde Kadına Yöneltilen Şiddet. Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu Kitabı s.41-58. Ankara: Ankara Tabip Odası Yayınları. 62. Sevil, Ü., ve Yanıkkerem, E., (2006). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. İzmir: Güven Kitabevi 63. Taşçı, N., (2003). Ebelerin Aile İçinde Kadına Uygulanan Şiddete ve Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları. Pamukkale Ünivers...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
aile
şiddet
kadınların
şiddeti
kadın


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VANDA, KADINLARIN ŞİDDET DENEYİMLERİ, ŞİDDETİ DOĞURAN KOŞULLAR VE
BAŞETME BİÇİMLERİ, ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Psikolog Nur OKUTAN HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
VAN-2007

İlgili Kaynaklar

single.php