T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KALP CERRAHİSİ ÖNCESİ MİKROALBUMİNÜRİ VARLIĞININ KISA DÖNEM PROGNOZA ETKİSİ
Dr. Emrah Akbay
UZMANLIK TEZİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
DANIŞMAN Doç. Dr. Şenol GÜLMEN
ISPARTA-20141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 70
Ek A TurkoSCORE projesi A.1 TurkoSCORE Çalisma Grubu Dr. H. Altay Güvenir Bilgisayar Mühendisligi Bölümü, Bilkent Üniversitesi Doc. A. Rüçhan Akar Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dali, Ankara Üniversitesi Aysen Tunca Bilgisayar Mühendisligi Bölümü, Bilkent Üniversitesi Op. Serkan Durdu Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dali, Ankara Üniversitesi Dr. Elif Kuzgun C¸ Zaim Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dali,...
Sol ventrikül fonksiyonları bozulmuş, ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında olan, koroner arter bypass greft operasyonu yapılacak hastalara verilen Levosimendan tedavisinin, kardiyoprotektif etkinliğinin postoperatif olarak değerlendirilmesi - Sayfa 3
TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI iii T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, Dr. Merih ÖZBAYBURTLU’ya ait “Sol ventrikül fonksiyonları bozulmuş, ejeksiyon fraksiyonu %40’ın altında olan, koroner arter bypass greft operasyonu yapılacak hastalara verilen Levosimendan tedavisinin, kardiyoprotektif etkinliğinin postoperatif olarak değerlendirilmesi ” adlı çalışma, jürimiz ta...
Ratlarda deksmedetomidinin miyokard iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi - Sayfa 2
TEZ TUTANAĞI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Abdullah ÖZER’in “Ratlarda Deksmedetomidin’in Miyokard İskemi/Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi’’ konulu uzmanlık tezi anabilim dalımızda incelenmiştir. Adı geçen araştırma görevlisi tarafından hazırlanan ve 02/04/2013 tarihinde teslim edilen tez, aşağıda adı yazılan tez değerlendirme jüri üyel...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kalp
cerrahisi
anabilim
damar
üniversitesi
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KALP CERRAHİSİ ÖNCESİ MİKROALBUMİNÜRİ VARLIĞININ KISA DÖNEM PROGNOZA ETKİSİ
Dr. Emrah Akbay
UZMANLIK TEZİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
DANIŞMAN Doç. Dr. Şenol GÜLMEN
ISPARTA-2014single.php