Kambiyo senetlerinde zaman aşımı


KISALTMALAR CETVELİ . IV GİRİŞ . 6
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI KAVRAMI VE KAMBİYO SENETLERİ
I – ZAMANAŞIMI KAVRAMI . 10 A- Zamanaşımı Kavramı ve Dayandığı Esaslar . 10 B- Zamanaşımının Kabulünde Etkili Olan Hukuki ve Sosyal Nedenler . 12 C- Zamanaşımının Şartları . 15 1- Zamanaşımına Tabi Bir Borcun Varlığı . 15 2- Borcun Muaccel Olması . 15 3- Kanunda Belirli Olan Bir Sürenin Geçmesi . 15 D- Bir Savunma Aracı Olarak Zamanaşımı . 16 1- Zamanaşımı Defi . 16 2- Zamanaşımı Defi ve İlk İtirazlar . 16 3- Zamanaşımı ve Islah . 17
E- Zamanaşımına Tabi Olan Alacaklar . 17 F- Zamanaşımı Süreleri . 23 G- Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürenin Karşılaştırılması . 25
1- Hak Düşürücü Sürenin Tanımı ve Önemi . 25 2- Hak Düşürücü Süre ile Zamanaşımı Arasındaki Farklar . 26
II- KAMBİYO SENETLERİ . 27 A- Tanımı ve Tarihi Gelişimi . 27 B- Kambiyo Senetleriyle İlgili Yasal Düzenleme . 29 1- Türk Ticaret Kanununda Kambiyo Senetlerinin Düzenlenişi . 29 2- Mevzuatımızda Kambiyo Senetlerinin Düzenlenişi . 30 C- Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımının Türk Ticaret Kanununda Özel Olarak
Düzenlenmesinin Sebepleri . 31
İKİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ, BAŞLANGICI VE SÜRELERİN HESAPLANMASI
I- KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ . 34 A- Poliçede Zamanaşımı Süresi . 34 1- Genel Olarak . 34 2- Poliçeyi Kabul Edene Karşı Açılacak Davalarda . 35 3- Hamilin Müracaat Borçlularına Karşı Açacağı Davalarda . 35 4- Poliçe Bedelini Ödeyen Müracaat Borçlularının Birbirlerine Karşı Açacağı
Davalarda . 361. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İcra takibinin iptali ve taliki - Sayfa 39
27 Daha önce belirttiğimiz gibi97 Borçlar Kanunu’na göre, on, beş ve bir yıllık zamanaşımı süreleri kabul edilmiştir. Kambiyo senetlerine dayanan bir takip yapılıyorsa, Türk Ticaret Kanunu’nun kambiyo senetleri için düzenlenmiş zamanaşımı süreleri dikkate alınacaktır98. Poliçede üç çeşit zamanaşımı süresi vardır. Kabul eden muhataba karşı zamanaşımı süresi üç yıldır ve vade tarihinden itibaren i...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süre
zamanaşımına
zamanaşımı
senetleri
kabul
hamilin


1. SAYFA ICERIGI

KISALTMALAR CETVELİ . IV GİRİŞ . 6
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI KAVRAMI VE KAMBİYO SENETLERİ
I – ZAMANAŞIMI KAVRAMI . 10 A- Zamanaşımı Kavramı ve Dayandığı Esaslar . 10 B- Zamanaşımının Kabulünde Etkili Olan Hukuki ve Sosyal Nedenler . 12 C- Zamanaşımının Şartları . 15 1- Zamanaşımına Tabi Bir Borcun Varlığı . 15 2- Borcun Muaccel Olması . 15 3- Kanunda Belirli Olan Bir Sürenin Geçmesi . 15 D- Bir Savunma Aracı Olarak Zamanaşımı . 16 1- Zamanaşımı Defi . 16 2- Zamanaşımı Defi ve İlk İtirazlar . 16 3- Zamanaşımı ve Islah . 17
E- Zamanaşımına Tabi Olan Alacaklar . 17 F- Zamanaşımı Süreleri . 23 G- Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürenin Karşılaştırılması . 25
1- Hak Düşürücü Sürenin Tanımı ve Önemi . 25 2- Hak Düşürücü Süre ile Zamanaşımı Arasındaki Farklar . 26
II- KAMBİYO SENETLERİ . 27 A- Tanımı ve Tarihi Gelişimi . 27 B- Kambiyo Senetleriyle İlgili Yasal Düzenleme . 29 1- Türk Ticaret Kanununda Kambiyo Senetlerinin Düzenlenişi . 29 2- Mevzuatımızda Kambiyo Senetlerinin Düzenlenişi . 30 C- Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımının Türk Ticaret Kanununda Özel Olarak
Düzenlenmesinin Sebepleri . 31
İKİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ, BAŞLANGICI VE SÜRELERİN HESAPLANMASI
I- KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ . 34 A- Poliçede Zamanaşımı Süresi . 34 1- Genel Olarak . 34 2- Poliçeyi Kabul Edene Karşı Açılacak Davalarda . 35 3- Hamilin Müracaat Borçlularına Karşı Açacağı Davalarda . 35 4- Poliçe Bedelini Ödeyen Müracaat Borçlularının Birbirlerine Karşı Açacağı
Davalarda . 36

İlgili Kaynaklarsingle.php