Kamu kurumlarında stratejik plan üzerine karşılaştırmalı bir inceleme


T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLAN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ
Mehmet Akif ERÇELİK
VAN 20141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLAN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ
Mehmet Akif ERÇELİK
VAN 2014

İlgili Kaynaklar

single.php