Kamu yönetiminde performans değerlendirme ve Emniyet Teşkilatında uygulanması

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
VE EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANMASI
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
İsmail GÜNEŞ BURSA 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deniz taşımacılığında yük terminali hizmetleri için pazarlama karmasının geliştirilmesi - Sayfa 23
Şekil 1 Değişik Liman İşletme Modellerinde Baskın Hizmet Sağlayıcılar Model Kamu Hizmet Limanı Özel Sektör Limanı Liman Yönetimi Deniz Yönetimi Deniz Liman Üstyapı Altyapıları Altyapıları (Donanımlar) Üstyapı (Binalar) Yük Elleçleme Faaliyetleri Pilotaj Çekme Yanaştırma Dip Diğer Hizmeti Hizmeti Tarama Faaliyetler Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu K...
Kamu kurumlarında bilgi yönetimi: Ekonomi alanındaki kurumlar - Sayfa 89
76 oluşturulan kurumlardır. Bir hizmetin kamu hizmeti adlandırılabilmesi için; (Gözübüyük 1976;Küçükmeriç 1987) olarak a) Hizmetin kamu yararına ya da kamuya sunulmuş olması, b) Hizmetin kamu tüzel kişilerince veya bunların denetiminde özel kişilerce sunulması, c) Hizmetin kamu hukuku kurallarına uygun olması gerekmektedir. a). Kamu yararı: kamu yararı kavramı, kamu hizmetlerinin...
- Sayfa 47
örnek sinif yapisi: struct Kisi { public int SSNbr; Kamu dize Ad; Kamu dize Soyadi; Kamu dize Adres; Kamu dize Telefon; Kamu dize Posta; Kamu dize Çalismasi; Kamu çift CreditCardNbr; Kamu dize ExpirationDate; Kamu dize FrequentFlyerNbr; Kamu dize TaxNumber; public int AgentID; } Struct Müsteri { public int SSNbr; Kamu dize Ad; Kamu dize Soyadi; Kamu çift CreditCardNbr; Kamu dize ExpirationDate;...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kamu
yönetimi
üniversitesi
dalı
uludağ
ismail


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
VE EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANMASI
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
İsmail GÜNEŞ BURSA 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php