Kamusal alan ve kamusal mekan olarak sokak

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA
ANA BİLİM DALI
KAMUSAL ALAN VE KAMUSAL MEKAN OLARAK SOKAK
Yüksek Lisans Tezi Abdulkadir Çetin
Ankara-20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Habermas'da kamusal alan/özel alan ayrımı - Sayfa 335
Karadağ, Ahmet: “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, Yıl: Temmuz-Eylül 2003, s.172-195. Karadağ, Ahmet: “Kimlik/Fark, Demokrasi ve Kamusal Alan,” Kamusal Alan ve Türkiye, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2006, s.1-4. Karadağ, Ahmet: “Postmodernite ve Kamusal Alan: Mutlak Hakikat Arayışının Sonu,” Kamusal Al...
Kentsel akarsu koridorlarının geliştirilmesi ve Ankara Çayı kavramsal yeşil yol planı - Sayfa 181
Kamusal alanların kendi içlerindeki yapılan sınıflandırılmasına göre, alanları aşağıdaki (Çizelge 4.18 ve Şekil 4.21) gibidir. Çizelge 4.18 Ankara Çayı taşkın yatağındaki kamusal alanların alansal dağılımı (Orijinal 2007) Kamusal alan Kamu mülkiyetindeki kurumlara tahsisli alanlar AOÇ Askeri Alan Genel Toplam Alan(ha) 1625.95 794.65 521.69 2942.30 Kamusal Alanların Dağılımı 18% 27...
Türkiye'de basının kamuoyu oluşturması, örnek olay: Hrant Dink'in hedef haline gelen bir siyasal figüre dönüştürülmesi - Sayfa 131
Duran, Ragıp, “Medya”, Kavram Sözlüğü - Söylem ve Gerçek, Editör: Fikret Başkaya, Özgür Üniversite Kitaplığı, Ankara, 2005 Fejes, Fred, “Yok Olan İzleyici Sorunu”, Medya İktidar İdeoloji, der. ve çev. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat, Ankara, 2005 Fiske, John, İletişim Çalışmalarına Giriş, çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2003 Forester, John, “Habermas’ın İletişim Toplum Kuram...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
kamusal
alan
sosyal
bilim
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA
ANA BİLİM DALI
KAMUSAL ALAN VE KAMUSAL MEKAN OLARAK SOKAK
Yüksek Lisans Tezi Abdulkadir Çetin
Ankara-2006

İlgili Kaynaklarsingle.php