T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KAN DIŞI ÖRNEKLERDE HEPATİT C VİRUS RNASININ ARAŞTIRILMASI
TUĞÇE İŞADAM
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İZMİR-2012
TEZ KODU: DEU.HSI MSc/20099701141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Salgın dışı durumlarda dışkıda genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten enterobacterıaceae üyelerinin prevalansının saptanması - Sayfa 3
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. 06/07/ 2007 Prof.Dr.Emine Kökoğlu Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Programın seviyesi : Yüksek Lisans (X ) Doktora ( ) Anabilim Dalı : MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Tez Sahibi : DERYA ÜN...
İnvazif mantar infeksiyonlarının tanımlanmasında moleküler yöntemlerin önemi; uygulanması ve geleneksel yöntemler ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi. - Sayfa 3
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir. 28 / 06 /2006 Prof.Dr.Emine Kökoğlu Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( X) Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Tez...
Kedilerde felıne ımmunodefıcıency virus (FIV) ve felıne leukaemıa vırus (FELV) enfeksiyonlarının pcr ve ELISA ile saptanarak herpes virüs ve diğer risk faktörlerinin araştırılması. - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. // Prof.Dr.Emine Kökoğlu Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Mikrobiyoloji Doktora Programı Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( X ) Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji Tez Sahibi :...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
anabilim
mikrobiyoloji
üniversitesi
dalı
klinik


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KAN DIŞI ÖRNEKLERDE HEPATİT C VİRUS RNASININ ARAŞTIRILMASI
TUĞÇE İŞADAM
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İZMİR-2012
TEZ KODU: DEU.HSI MSc/2009970114

İlgili Kaynaklarsingle.php