Kandidemi saptanan erişkin olgularda risk faktörlerinin belirlenmesi ve kolonizasyonun değerlendirilmesi
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
KANDİDEMİ SAPTANAN ERİŞKİN OLGULARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE KOLONİZASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Emel GÜRCÜOĞLU
UZMANLIK TEZİ
BURSA – 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
KANDİDEMİ SAPTANAN ERİŞKİN OLGULARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE KOLONİZASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Emel GÜRCÜOĞLU
UZMANLIK TEZİ
BURSA – 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php