İlyas ERDÖNMEZ tarafından hazırlanan Kanola (Brassica napus L.) Saplarından Modifiye Kraft Yöntemi ile Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi Üzerine Bir Araştırma adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Doç. Dr. Mehmet AKGÜL Tez Danışmanı DÜ. FBE Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Ahmet TUTUŞ Tez Danışmanı KSÜ FBE Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

. .

Bu çalışma jürimiz tarafından oy birliği ile DÜ FBE Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Mehmet AKGÜL (Başkan) Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet TUTUŞ Orman Endüstri Mühendisliği, KSÜ Doç. Dr. Yalçın ÇÖPÜR Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Saim ATEŞ Orman Endüstri Mühendisliği, Kastamonu Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Selim ŞEN Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi

. . . . .
15.01.2010

Bu tez ile Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Yüksek Lisans

derecesini onaylamıştır.

Prof. Dr. Refik KARAGÜL

.

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anadolu kestanesi (Castanea sativa Mill.) ve Türk fındığı (Carylus colurna L.) odunlarından modifiye kraft yöntemi ile kağıt hamuru üretimi olanaklarının araştırılması - Sayfa 3
Ebru AYTEKİN tarafından hazırlanan “Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) ve Türk Fındığı (Corylus colurna L.) odunlarından modifiye kraft yöntemi ile kağıt hamuru üretimi olanaklarının araştırılması” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Mehmet AKGÜL Tez Danışmanı DÜ. FBE Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ………………… Bu çalışma jürimiz tarafın...
Anızların (buğday sapları) kağıt hamuru ve kağıt üretiminde değerlendirilmesi - Sayfa 3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Mustafa ÇİÇEKLER tarafından hazırlanan “Anızların (Buğday Sapları) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi” adlı bu tez, jürimiz tarafından 28/12/2012 tarihinde oy birliği ile Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ (DANIŞMAN) Orman Endüstri M...
Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)ve yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) öz ve diri odunlarının kimyasal ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Saniye ERKAN tarafından hazırlanan “Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ve Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Öz ve Diri Odunlarının Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı bu tez, jürimiz tarafından 14/09/2012 tarihinde oy birliği ile Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul ...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mühendisliği
tezi
orman
enstitü
anabilim
lisans


2. SAYFA ICERIGI

İlyas ERDÖNMEZ tarafından hazırlanan Kanola (Brassica napus L.) Saplarından Modifiye Kraft Yöntemi ile Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi Üzerine Bir Araştırma adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Doç. Dr. Mehmet AKGÜL Tez Danışmanı DÜ. FBE Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Ahmet TUTUŞ Tez Danışmanı KSÜ FBE Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

. .

Bu çalışma jürimiz tarafından oy birliği ile DÜ FBE Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Mehmet AKGÜL (Başkan) Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet TUTUŞ Orman Endüstri Mühendisliği, KSÜ Doç. Dr. Yalçın ÇÖPÜR Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Saim ATEŞ Orman Endüstri Mühendisliği, Kastamonu Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Selim ŞEN Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi

. . . . .
15.01.2010

Bu tez ile Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Yüksek Lisans

derecesini onaylamıştır.

Prof. Dr. Refik KARAGÜL

.

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

İlgili Kaynaklarsingle.php