Kaotik zaman serilerinin yapay sinir ağlarıyla kestirimi: Deprem verisi durumu2.3.1 Evre Uzayı (Phase Space)

5

Zamanla değişen bir sistemi anlamanın en iyi yollarından biri bu değişimi görsel hale getirmektir. Bunun için en çok kullanılan araçlardan biri sistem değişkeninin zaman grafiğidir. Ancak bu grafik kaotik zaman serilerini diğer zaman serilerden ayırmak için yeterli değildir. Koordinatlarının sistemin her bir değişkenini temsil ettiği evre uzayı bu iş için daha uygundur. Evre uzayının iki önemli özelliği vardır. Klasik zaman serisindeki karmaşık ve anlamsız bir yapı evre uzayında çarpıcı bir yapıya dönüşebilir. İkinci olarak çok uzun zaman serilerini belli bir alanda yoğunlaştırarak analizi kolaylaştırır.

Şekil 2.1 Evre Uzayı (İki bağımsız değişken)
Bu uzaydaki her bir nokta sistemin belirli bir andaki durumunu temsil eder. Bu bakımdan evre uzayı içinde gizli olarak zamanı da barındıran bir araçtır.
Ancak unutulmamalıdır ki evre uzayı her zaman görsel olmayabilir. Sistemin üçten fazla değişkeni varsa evre uzayını geometrik olarak gösteremeyiz. Bu yüzden sistemleri değişken sayısı bağlamında düşünmek bazen daha yararlı olabilir.16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bölgesel depremlerin incelenmesinde zaman serisi yöntemi - Sayfa 19
bir değişkene karşılık gelir. Bu nedenle durum uzayında her bir nokta sistemin tam bir tanımım verir. Grafikte sistemin izlediği gelişim yolu ortaya çıkar. Sistemin durum uzayında izlediği bu yola yörünge adı verilmektedir. Durum uzayı yöntemi oldukça kullanışlıdır. Çünkü dinamik sistemlerdeki yörüngelerin çözümleri hakkında açık bir bilgiye sahip olmasak da, bu yörüngelerin geometrik özellikleri ...
Elektroensefalografi ile anestezi ve sedasyon düzeyinin ilinti boyutu ve dalgacık faz uyumu analizi - Sayfa 35
3.1.2 Faz Uzayı Faz uzayı, sistemin dinamik değişkenlerinin kapladığı kuramsal bir matematiksel uzaydır. O andaki dinamik sistemin durumu bu faz uzayındaki bir nokta tarafından gösterilebilir. Bir dinamik sistemin bağımsız olarak hareket edebilen her parçası başka bir değişken, başka bir serbestlik derecesidir. Her serbestlik derecesinin faz uzayında ayrı bir boyuta sahip olması gerekir. Böylece ...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uzayı
zaman
sistem
sistemin
sistemi
nokta


16. SAYFA ICERIGI

2.3.1 Evre Uzayı (Phase Space)

5

Zamanla değişen bir sistemi anlamanın en iyi yollarından biri bu değişimi görsel hale getirmektir. Bunun için en çok kullanılan araçlardan biri sistem değişkeninin zaman grafiğidir. Ancak bu grafik kaotik zaman serilerini diğer zaman serilerden ayırmak için yeterli değildir. Koordinatlarının sistemin her bir değişkenini temsil ettiği evre uzayı bu iş için daha uygundur. Evre uzayının iki önemli özelliği vardır. Klasik zaman serisindeki karmaşık ve anlamsız bir yapı evre uzayında çarpıcı bir yapıya dönüşebilir. İkinci olarak çok uzun zaman serilerini belli bir alanda yoğunlaştırarak analizi kolaylaştırır.

Şekil 2.1 Evre Uzayı (İki bağımsız değişken)
Bu uzaydaki her bir nokta sistemin belirli bir andaki durumunu temsil eder. Bu bakımdan evre uzayı içinde gizli olarak zamanı da barındıran bir araçtır.
Ancak unutulmamalıdır ki evre uzayı her zaman görsel olmayabilir. Sistemin üçten fazla değişkeni varsa evre uzayını geometrik olarak gösteremeyiz. Bu yüzden sistemleri değişken sayısı bağlamında düşünmek bazen daha yararlı olabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php