Kaotik zaman serilerinin yapay sinir ağlarıyla kestirimi: Deprem verisi durumu4.1.9 4.1.10 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 4.2.2.5 4.2.3

Lyapunov Üsleri . 38 Kaos Analizi Sonuçları . 39 Yapay Sinir Ağı Uygulamaları . 40 Kullanılan Yapay Sinir Ağı Yapıları . 40 Uygulamalar . 42 İstanbul ve Çevresini Kapsayan Veri . 42 Fay Bazındaki Veri . 43 Gün Bazındaki Veri . 45 Hafta Bazındaki Veri . 47 Ay Bazındaki Veri . 49 Yapay Sinir Ağı Uygulamaları Sonuçları. 51

5 SONUÇLAR VE ÖNERİLER. 53

KAYNAKLAR. 56

ÖZGEÇMİŞ. 59

iii3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yapay sinir ağları ile kanal kestirimi - Sayfa 6
2. YAPAY SİNİR AĞLARINA GENİŞ BİR BAKIŞ...........................................31 2.1 Yapay Sinir Ağlarının Tanımı ve Giriş ..........................................................31 2.2 YSA İle İlgili Yapılan Çalışmaların Kronolojisi ............................................32 2.3. Yapay Sinir Ağlarının Özellikleri .................................................................33 2.3....
Lokal jeoit belirlemede yapay sinir ağları ve kriging yöntemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 11
c. Takviyeli Öğrenme ................................................................................ 26 2.3.7 Yapay Sinir Ağlarında Temel Öğrenme Kuralları..................................... 27 2.3.8 Geri Yayılımlı Yapay Sinir Ağı................................................................. 28 2.3.8.1 Geri Yayılım Algoritması ...................................................................
Yapay zeka ile talep tahmini Artificial intelligence in farecasting - Sayfa 7
vi 3. MATERYAL VE YÖNTEM .................................................................................... 33 3.1. Yapay Sinir Ağları ile Talep Tahmini............................................................... 33 3.1.1. Yapay Sinir Ağında Tahmin Adımları ....................................................... 33 3.1.2. Yapay Sinir Ağında Öğrenme ve Geri Yayılım Algoritması ..................

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yapay
sinir
veri
uygulamalar
sonuçlar
analizi


3. SAYFA ICERIGI

4.1.9 4.1.10 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 4.2.2.5 4.2.3

Lyapunov Üsleri . 38 Kaos Analizi Sonuçları . 39 Yapay Sinir Ağı Uygulamaları . 40 Kullanılan Yapay Sinir Ağı Yapıları . 40 Uygulamalar . 42 İstanbul ve Çevresini Kapsayan Veri . 42 Fay Bazındaki Veri . 43 Gün Bazındaki Veri . 45 Hafta Bazındaki Veri . 47 Ay Bazındaki Veri . 49 Yapay Sinir Ağı Uygulamaları Sonuçları. 51

5 SONUÇLAR VE ÖNERİLER. 53

KAYNAKLAR. 56

ÖZGEÇMİŞ. 59

iii

İlgili Kaynaklarsingle.php