Kaotik zaman serilerinin yapay sinir ağlarıyla kestirimi: Deprem verisi durumu22
başarıyla kestirilmiştir. Bunun da daha önce denenen MLP ve yinelemeli ağlardan daha başarılı olduğu belirtilmiştir (Li ve diğ., 2003).
3.2 Depremler
Deprem, yerküre içerisindeki kırık düzlemlerinde biriken enerjinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yerdeğiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsması olayıdır [2].
Depremlerin genel olarak yerkabuğunu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Bunun dışında yerküre üzerinde oluşan depremlerin adedi, büyüklükleri ve neden oldukları zarar göz önüne alındığında iki ana deprem kuşağından bahsedilebilir. Bunlardan biri yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %81inin meydana geldiği, Büyük Okyanusu çevreleyen Pasifik Deprem Kuşağıdır. Diğeri ise, depremlerin %17sinin oluştuğu, Cebelitarıktan Endonezya adalarına uzanan ve Türkiyenin de içinde bulunduğu Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağıdır [1].
Deprem büyüklüğü (magnitüd), yukarıda bahsedilen kırık düzleminin boyutuna, dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin düzeyine bakılarak hesaplanır. Ancak deprem büyüklüğünü belirlerken tüm ölçek için tek bir yöntemin kullanılması mümkün değildir. Belirli bir yöntem belirli bir büyüklük aralığında ve belirli uzaklıktaki depremler için geçerliyken, daha büyük veya daha uzak depremler için daha farklı yöntemler kullanmak gerekir [1].
Büyüklüğü ölçmek için beş farklı yöntem, dolayısıyla beş farklı büyüklük ölçüsü vardır. Bunlar süreye bağlı büyüklük (Md), yerel büyüklük (Ml), yüzey dalgası büyüklüğü (Ms), cisim dalgası büyüklüğü (Mb) ve moment büyüklüğüdür (Mw).
3.2.1 Deprem Kestirim Yöntemleri
Depremlerin önceden belirlenmesinde kullanılan jeolojik, jeofiziksel, jeokimyasal yöntemler ve gözlenen olaylardan bazıları şunlardır: Yerkabuğu biçim değişiklikleri, eğim değişimi, öncü depremler, microzoning, odak derinliği, fay sürünmesindeki değişim, deprem dalga hızları, yer manyetik alanındaki değişimler, özdirenç, doğal elektrik alan, yeraltı su düzeyi,33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bölgesel depremlerin incelenmesinde zaman serisi yöntemi - Sayfa 25
(2.3) En büyük Lyapunov üstelinin hesaplanması, malzeme ve yöntemler bölümünde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 2.4. DEPREMLER Deprem, yerküre içerisindeki volkanik aktiviteler veya yerkabuğunu oluşturan levhaların hareketi sonucu, levhaların eklemlendiği kırık düzlemlerinde biriken enerjinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer değiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar ...
Zemin etütlerinde geoteknik ve jeofizik yöntemlerin kullanılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar - Sayfa 16
3 BÖLÜM 2. ÜLKEMİZ VE DEPREMLER Ülkemiz; yerküre üzerinde oluşan depremlerin büyüklüğü ve neden oldukları zararlar göz önüne alındığında iki ana deprem kuşağından biri olan Akdeniz-Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Oldukça büyük depremlerin meydana geldiği bu kuşak içerisinde Türkiye, üç büyük levhanın etkisi altındadır. Bunlar Avrasya, Afrika ve Arap levhalarıdır. Bu levhalardan...
1998 Afet Bölgelerine Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'teki yapı düzensizliklerinin ve çözüm önerilerinin mimari açıdan incelenmesi - Sayfa 25
3. YERKÜRE VE DEPREM HAREKETİ Senem AK.TÜRK 2) Epirojenik Hareketler Yer kabuğunun belirli bölgelerinde meydana gelen kubbe şeklinde yükselme ve tekne-kepçe biçiminde çökmelere epirojenik hareketler denir. Kıta oluşumu anlamına gelen bu tür olaylar aslında Litosferde çok yavaş oluşan dikey ve düşey hareketlerdir (Ketin, 1988). 3.1.1.2. Kısa Süreli ve Ani Hareketler Depremler yerkabuğunda ...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

neden
dalga
depremler
deprem
dalgalar
biri


33. SAYFA ICERIGI

22
başarıyla kestirilmiştir. Bunun da daha önce denenen MLP ve yinelemeli ağlardan daha başarılı olduğu belirtilmiştir (Li ve diğ., 2003).
3.2 Depremler
Deprem, yerküre içerisindeki kırık düzlemlerinde biriken enerjinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yerdeğiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsması olayıdır [2].
Depremlerin genel olarak yerkabuğunu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Bunun dışında yerküre üzerinde oluşan depremlerin adedi, büyüklükleri ve neden oldukları zarar göz önüne alındığında iki ana deprem kuşağından bahsedilebilir. Bunlardan biri yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %81inin meydana geldiği, Büyük Okyanusu çevreleyen Pasifik Deprem Kuşağıdır. Diğeri ise, depremlerin %17sinin oluştuğu, Cebelitarıktan Endonezya adalarına uzanan ve Türkiyenin de içinde bulunduğu Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağıdır [1].
Deprem büyüklüğü (magnitüd), yukarıda bahsedilen kırık düzleminin boyutuna, dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin düzeyine bakılarak hesaplanır. Ancak deprem büyüklüğünü belirlerken tüm ölçek için tek bir yöntemin kullanılması mümkün değildir. Belirli bir yöntem belirli bir büyüklük aralığında ve belirli uzaklıktaki depremler için geçerliyken, daha büyük veya daha uzak depremler için daha farklı yöntemler kullanmak gerekir [1].
Büyüklüğü ölçmek için beş farklı yöntem, dolayısıyla beş farklı büyüklük ölçüsü vardır. Bunlar süreye bağlı büyüklük (Md), yerel büyüklük (Ml), yüzey dalgası büyüklüğü (Ms), cisim dalgası büyüklüğü (Mb) ve moment büyüklüğüdür (Mw).
3.2.1 Deprem Kestirim Yöntemleri
Depremlerin önceden belirlenmesinde kullanılan jeolojik, jeofiziksel, jeokimyasal yöntemler ve gözlenen olaylardan bazıları şunlardır: Yerkabuğu biçim değişiklikleri, eğim değişimi, öncü depremler, microzoning, odak derinliği, fay sürünmesindeki değişim, deprem dalga hızları, yer manyetik alanındaki değişimler, özdirenç, doğal elektrik alan, yeraltı su düzeyi,

İlgili Kaynaklarsingle.php