Kaotik zaman serilerinin yapay sinir ağlarıyla kestirimi: Deprem verisi durumu39

Çizelge 4.2 Gün bazındaki zaman serisinin ilk üç Lyapunov üssü

Yerleştirme Boyutu

1

2

3

18 0.005 0.004 0.001

20 0.006 0.005 0.002

22 0.006 0.006 0.003

23 0.004 0.006 0.005

Çizelge 4.3 Hafta bazındaki zaman serisinin ilk üç Lyapunov üssü

Yerleştirme Boyutu

1

2

3

11 0.005 -0.009 -0.017

20 0.008 0.005 0.004

25 0.014 0.011 0.008

30 0.017 0.017 0.013

Çizelge 4.4 Ay bazındaki zaman serisinin ilk üç Lyapunov üssü

Yerleştirme Boyutu

1

2

3

6 0.075 0.003 -0.082

13 0.157 0.089 0.063

17 0.295 0.156 0.114

18 0.404 0.202 0.126

4.1.10 Kaos Analizi Sonuçları

Verilerin kaotik olup olmadığını belirleyebilmek için, Lyapunov üslerine, ilişki boyutuna, güç spektrumuna ve özilişki fonksiyonlarına bakabiliriz.

Fay bazındaki verinin çok yüksek yerleştirme boyutları için bile pozitif bir Lyapunov üssüne sahip olmadığını bir önceki bölümde görmüştük. Ayrıca ilişki boyutu da belirli bir değere yakınsama eğilimi göstermemişti. Güç spektrumunun geniş bant olması ve özilişki fonksiyonunun hemen sıfıra yakınsaması bu verinin kaotik olduğunu söylemek için yeterli değildir.

Gün bazındaki veri pozitif Lyapunov üslerine sahiptir. İlişki boyutu az da olsa belli bir değere yakınsama eğilimi göstermektedir. Güç spektrumu geniş banttır. Özilişki foksiyonu da diğer veriler kadar hızlı olmasa da sıfıra yakınsamaktadır. Dolayısıyla, elimizde bu verinin kaotik olduğunu söyleyebileceğimiz sonuçlar mevcuttur.

Hafta bazındaki zaman serisi de farklı yerleştirme boyutları için pozitif Lyapunov üslerine sahiptir. İlişki boyutu belli bir değere yakınsamaktadır. Güç spektrumu geniş banttır. Özilişki50. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pozitif
lyapunov
veri
kaotik
olduğunu
zaman


50. SAYFA ICERIGI

39

Çizelge 4.2 Gün bazındaki zaman serisinin ilk üç Lyapunov üssü

Yerleştirme Boyutu

1

2

3

18 0.005 0.004 0.001

20 0.006 0.005 0.002

22 0.006 0.006 0.003

23 0.004 0.006 0.005

Çizelge 4.3 Hafta bazındaki zaman serisinin ilk üç Lyapunov üssü

Yerleştirme Boyutu

1

2

3

11 0.005 -0.009 -0.017

20 0.008 0.005 0.004

25 0.014 0.011 0.008

30 0.017 0.017 0.013

Çizelge 4.4 Ay bazındaki zaman serisinin ilk üç Lyapunov üssü

Yerleştirme Boyutu

1

2

3

6 0.075 0.003 -0.082

13 0.157 0.089 0.063

17 0.295 0.156 0.114

18 0.404 0.202 0.126

4.1.10 Kaos Analizi Sonuçları

Verilerin kaotik olup olmadığını belirleyebilmek için, Lyapunov üslerine, ilişki boyutuna, güç spektrumuna ve özilişki fonksiyonlarına bakabiliriz.

Fay bazındaki verinin çok yüksek yerleştirme boyutları için bile pozitif bir Lyapunov üssüne sahip olmadığını bir önceki bölümde görmüştük. Ayrıca ilişki boyutu da belirli bir değere yakınsama eğilimi göstermemişti. Güç spektrumunun geniş bant olması ve özilişki fonksiyonunun hemen sıfıra yakınsaması bu verinin kaotik olduğunu söylemek için yeterli değildir.

Gün bazındaki veri pozitif Lyapunov üslerine sahiptir. İlişki boyutu az da olsa belli bir değere yakınsama eğilimi göstermektedir. Güç spektrumu geniş banttır. Özilişki foksiyonu da diğer veriler kadar hızlı olmasa da sıfıra yakınsamaktadır. Dolayısıyla, elimizde bu verinin kaotik olduğunu söyleyebileceğimiz sonuçlar mevcuttur.

Hafta bazındaki zaman serisi de farklı yerleştirme boyutları için pozitif Lyapunov üslerine sahiptir. İlişki boyutu belli bir değere yakınsamaktadır. Güç spektrumu geniş banttır. Özilişki

İlgili Kaynaklarsingle.php