Kaotik zaman serilerinin yapay sinir ağlarıyla kestirimi: Deprem verisi durumu







































































43
Şekil 4.32 İstanbul ve çevresini kapsayan zaman serisi için eğitme grafiği (düz çizgi: orijinal zaman serisi, kesikli çizgi: kestirilen zaman serisi)
Şekil 4.33 İstanbul ve çevresini kapsayan zaman serisi için test grafiği (düz çizgi: orijinal zaman serisi, kesikli çizgi: kestirilen zaman serisi)
4.2.2.2 Fay Bazındaki Veri Fay bazındaki verinin kestiriminde MLP, RBF ve GRNN ağları kullanılmıştır. MLPde eğitme işlemi başarısız olmuştur. Test de ise %5 gibi çok küçük bir başarı oranı elde edilmiştir. Ancak ağın öğrenemediği veriyi kestirmesi sağlıklı değildir. Dolayısıyla çok küçük de olsa elde edilen test başarısı suni bir başarıdır.



54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zaman
serisi
eğitme
kestirilen
bazındaki
kesikli


54. SAYFA ICERIGI

43
Şekil 4.32 İstanbul ve çevresini kapsayan zaman serisi için eğitme grafiği (düz çizgi: orijinal zaman serisi, kesikli çizgi: kestirilen zaman serisi)
Şekil 4.33 İstanbul ve çevresini kapsayan zaman serisi için test grafiği (düz çizgi: orijinal zaman serisi, kesikli çizgi: kestirilen zaman serisi)
4.2.2.2 Fay Bazındaki Veri Fay bazındaki verinin kestiriminde MLP, RBF ve GRNN ağları kullanılmıştır. MLPde eğitme işlemi başarısız olmuştur. Test de ise %5 gibi çok küçük bir başarı oranı elde edilmiştir. Ancak ağın öğrenemediği veriyi kestirmesi sağlıklı değildir. Dolayısıyla çok küçük de olsa elde edilen test başarısı suni bir başarıdır.

İlgili Kaynaklar







single.php