Kaotik zaman serilerinin yapay sinir ağlarıyla kestirimi: Deprem verisi durumu52
eklenmemiştir, bu sayede verideki anomali minimuma indirilmiş ve başarı oranı yüksek çıkmıştır, ancak zaman serisinin zaman boyutu sıkıştırıldığı, dolayısıyla gerçeği yansıtmadığı için kestirimin zaman bağlamında değeri yoktur.
Başarı sıralamasında ikinci, hafta bazındaki veridir. Bu veri kısaltılıp sıfırlar atıldığında başarı oranı İstanbul ve çevresini kapsayan verininkine oldukça yaklaşmıştır. Başarının ay bazındaki veriye göre yüksek çıkmasının nedeni eğitme kümesinin daha uzun olmasıdır. Bir başka deyişle YSA veriyi daha iyi öğrenmiş, bu da test sonuçlarına olumlu yansımıştır. Kaos analizinde bu verinin kaotik özellik gösterdiğine değinmiştik. Bu durum, YSA uygulamasına kısa vadeli kestirimin uzun vadeli kestirimden daha başarılı olması şeklinde yansımıştır. Bu bakımdan kaos analizi ile YSA sonuçları örtüşmektedir.
Üçüncü sırada ay bazındaki veri vardır. Bu veri de kısaltılıp sıfırlar atıldığında başarı oranı hafta bazındaki verininkine yaklaşmıştır. Başarının hafta bazındaki veriye göre düşük çıkması eğitme kümesinin görece kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu verinin Lyapunov üslerinin daha yüksek çıkması sonucu, başlangıç koşullarına hassas bağlılık, hafta bazındaki veriye göre daha yüksektir. Başarı oranının daha düşük çıkmasının bir diğer nedeninin bu olduğu düşünülmektedir.
Başarı sıralamasında dördüncü gün bazındaki veridir. Aslında bu veriyle kestirim başarısız olmuştur. Bunun en büyük nedeni veriye eklenmiş sıfırlardır. Sıfırların yarattığı anomali ağın öğrenmesini güçleştirmiş, bu da teste olumsuz yansımıştır.
Başarı sırasının sonunda fay bazındaki veri vardır. Bu verinin kestiriminin başarısız olması gün bazındaki verideki gibi eklenen sıfırların çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kaos analizinde de değindiğimiz gibi bu veri determinizm barındırmamaktadır. Başarısızlığın bir diğer nedeni de budur.
Beşinci bölümde çalışmada elde edilen sonuçlar verilmekte ve gelecek çalışmalar için öneriler sıralanmaktadır.63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

veri
kestirim
başarı
kestirimin
zaman
sonuçlar


63. SAYFA ICERIGI

52
eklenmemiştir, bu sayede verideki anomali minimuma indirilmiş ve başarı oranı yüksek çıkmıştır, ancak zaman serisinin zaman boyutu sıkıştırıldığı, dolayısıyla gerçeği yansıtmadığı için kestirimin zaman bağlamında değeri yoktur.
Başarı sıralamasında ikinci, hafta bazındaki veridir. Bu veri kısaltılıp sıfırlar atıldığında başarı oranı İstanbul ve çevresini kapsayan verininkine oldukça yaklaşmıştır. Başarının ay bazındaki veriye göre yüksek çıkmasının nedeni eğitme kümesinin daha uzun olmasıdır. Bir başka deyişle YSA veriyi daha iyi öğrenmiş, bu da test sonuçlarına olumlu yansımıştır. Kaos analizinde bu verinin kaotik özellik gösterdiğine değinmiştik. Bu durum, YSA uygulamasına kısa vadeli kestirimin uzun vadeli kestirimden daha başarılı olması şeklinde yansımıştır. Bu bakımdan kaos analizi ile YSA sonuçları örtüşmektedir.
Üçüncü sırada ay bazındaki veri vardır. Bu veri de kısaltılıp sıfırlar atıldığında başarı oranı hafta bazındaki verininkine yaklaşmıştır. Başarının hafta bazındaki veriye göre düşük çıkması eğitme kümesinin görece kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu verinin Lyapunov üslerinin daha yüksek çıkması sonucu, başlangıç koşullarına hassas bağlılık, hafta bazındaki veriye göre daha yüksektir. Başarı oranının daha düşük çıkmasının bir diğer nedeninin bu olduğu düşünülmektedir.
Başarı sıralamasında dördüncü gün bazındaki veridir. Aslında bu veriyle kestirim başarısız olmuştur. Bunun en büyük nedeni veriye eklenmiş sıfırlardır. Sıfırların yarattığı anomali ağın öğrenmesini güçleştirmiş, bu da teste olumsuz yansımıştır.
Başarı sırasının sonunda fay bazındaki veri vardır. Bu verinin kestiriminin başarısız olması gün bazındaki verideki gibi eklenen sıfırların çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kaos analizinde de değindiğimiz gibi bu veri determinizm barındırmamaktadır. Başarısızlığın bir diğer nedeni de budur.
Beşinci bölümde çalışmada elde edilen sonuçlar verilmekte ve gelecek çalışmalar için öneriler sıralanmaktadır.

İlgili Kaynaklarsingle.php