Kapari (Capparis ovata var. canescens) çiçek tomurcuklarının kontrollü şartlarda salamura ürüne işlenmesi

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KAPARİ (Capparis oviıta var. canescens) ÇİÇEK TOMURCUKLARININ
KONTROLLÜ ŞARTLARDA SALAMURA ÜRÜNEİŞLE~Sİ

Derya ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİGİ
ANADİLİM DALI

Bu tez, 30/06/2004 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

dem ELGÜN Prof. Dr. Attila AKGÜL

(Üye)

(Üye)1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bilgisayar ortamında mimari mekanın sunumunda sinematografik anlatım dilinden faydalanılması - Sayfa 3
Oya OKUMUŞ tarafından hazırlanan BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARİ MEKANIN SUNUMUNDA SİNEMATOGRAFİK ANLATIM DİLİNDEN FAYDALANILMASI adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Fatoş ADİLOĞLU Yard.Tez Yöneticisi Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU Tez Yöneticisi Bu çalışma, jürimiz tarafından Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kab...
Şanlıurfa ili Birecik yöresinde yapılan Antep işine ilişkin öğretim programının hazırlanması ve etkililiğinin saptanması - Sayfa 2
2 JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI ……………………………………………ait………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………başlıklı tezi …………………….tarihinde, jürimiz tarafından……………………………………... …………………………………….Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı Soyadı İmza Üye (Tez Danışmanı):……………………………………………………………….. Üye (Tez Da...
Halk eğitimi merkezlerinde el nakış kurs programına ilişkin hazırlanan antep işi öğretim programının etkililiğinin saptanması - Sayfa 2
JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI ……………………………………………ait………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………başlıklı tezi …………………….tarihinde, jürimiz tarafından……………………………………... …………………………………….Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı Soyadı İmza Üye (Tez Danışmanı):……………………………………………………………….. Üye (Tez Danışma...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
dalı
jüri
tarafından
kabul
edilmiştir


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KAPARİ (Capparis oviıta var. canescens) ÇİÇEK TOMURCUKLARININ
KONTROLLÜ ŞARTLARDA SALAMURA ÜRÜNEİŞLE~Sİ

Derya ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİGİ
ANADİLİM DALI

Bu tez, 30/06/2004 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

dem ELGÜN Prof. Dr. Attila AKGÜL

(Üye)

(Üye)single.php