T.C. ULUDAG UN:ivERSiTEsi SAGLIK BiLIMLERi ENSTiTUSU ZOOTEKNi ANABiLiM DALI
KARACABEY VE TAIDROVA TARIM iSLETMELER:iNDEKi HOLSTAYN
SURULERiNDEKi SUT VERiMi YONUNDEN DAMIZLIK DEGERiNiN
TESPiTiNDE EN iYi DOGRUSAL YANSIZ TAHMiN METODUNUN UYGULANMASI
Serdai DiKMEN
(DOKTORA TEZ:i)
Bursa-20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAG UN:ivERSiTEsi SAGLIK BiLIMLERi ENSTiTUSU ZOOTEKNi ANABiLiM DALI
KARACABEY VE TAIDROVA TARIM iSLETMELER:iNDEKi HOLSTAYN
SURULERiNDEKi SUT VERiMi YONUNDEN DAMIZLIK DEGERiNiN
TESPiTiNDE EN iYi DOGRUSAL YANSIZ TAHMiN METODUNUN UYGULANMASI
Serdai DiKMEN
(DOKTORA TEZ:i)
Bursa-2004

İlgili Kaynaklar
single.php