tespit etmilerdir. Maarofve Tahir (59) Irak’ta Holtaynlar ilzerinde yapttldan ~malannda silt veriminin kahttm derecesini 0.25 bulmulardtr. Lee ve arkadalan (60) Kore’de Holtaynlar iizerinde yapttl13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
verimi
yapttklan
arkada§lan
silt
iizerinde


13. SAYFA ICERIGI

tespit etmilerdir. Maarofve Tahir (59) Irak’ta Holtaynlar ilzerinde yapttldan ~malannda silt veriminin kahttm derecesini 0.25 bulmulardtr. Lee ve arkadalan (60) Kore’de Holtaynlar iizerinde yapttl

İlgili Kaynaklar
single.php