0.34 bulmulardtr. Vargas ve Solano (80) Kosta Rika’da Holtaynlar uzerinde yapt1klan yaltmalannda siit verirninin kal1t1m derecesini 0.36 oldugunu tespit etmilerdir. Van Vleck ve Dong (81) Amerika’da Hol~taynlar iizerinde yapt1klan yahmalannda silt veriminin kal1tim derecesini 0.36 oldugunu bildirmi~lerdir. Ageeb ve Hayes (82) Sudan’da Holtaynlar ilzerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.36 bulmulard1r. Freitas ve arkadalan (83) Brezilya’da Holtaynlar ilzerinde yapttklan vahmalannda silt veriminin kaht1m derecesini 0.37 oldugunu tespit etmilerdir. Holdaway (84) Hol~aynlar iizerinde yaptigi <;altmasmda ilk laktasyon silt veriminin kal1ttm derecesini 0.39 bulmutur. Janicki (85) Holtaynlar ilzerinde yapttldan yaltmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.40 olarak tespit etmitir. Costa ve arkadalan (86) Minas Gerais'de Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda siit veriminin kal1t1m derecesini 0.42 bulmulardrr. Misztal ve arkad~lan (87) Amerika'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.44 bulmulardrr. Castro ve arkadalan (88) Holtaynlar iizerinde yapttklan cal1malannda silt veriminin kahttm derecesini 0.45 bildirmilerdir. Valle ve Amorin (89) Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda silt veriminin kal1tim derecesini 0.47 oldugunu tespit etmilerdir. Barbosa ve arkadalan (90) Pemambuko'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda siit veriminin ka11tim derecesini 0.47 oldugunu bildirmilerdir. Gomez ve Tewolde (91) Kosta Rika'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda iyin silt verimi kal1t1m derecesini 0.49 olarak tespit etmilerdir. Giirdogan ve Alpan (92) Ankara $eker Fabrikast <;iftliginde Holtaynlar iizerinde yapttklan cahmalannda Silt veriminin kahttm derecesini 0.52 bulmulardtr. Mejia ve arkadalan (93) Houndras'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yalu~malannda silt veriminin kahttm derecesini 0.54 oldugunu tespit etmilerdir. Kuba ve arkadalan (94) Tayland'da Hol~aynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda silt veriminin kalttlm derecesini 0.55 oldugunu bildirmilerdir. 2. 2. Tekrariama Derecesi Tekrarlama derecesi incelenen verim ozelliginin tekrarlayan kayttlan arasmdaki ilikiyi gosterir. Tekrarlama derecesi, siiriiniin bir ozelligi olup, silriiden silriiye, rrktan rrka ve ozellikten ozellige degien degerler alabilir. $ekerden ve Pekel (79) Reyhanh Devlet Uretme <;iftliginde Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.14 bulmulardrr. El Barbary ve arkadalan (33) Mtsrr'da Hol~aynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda silt 814. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

verimi
verim
rikada
hol§taynlar
silt
iizerinde


14. SAYFA ICERIGI

0.34 bulmulardtr. Vargas ve Solano (80) Kosta Rika’da Holtaynlar uzerinde yapt1klan yaltmalannda siit verirninin kal1t1m derecesini 0.36 oldugunu tespit etmilerdir. Van Vleck ve Dong (81) Amerika’da Hol~taynlar iizerinde yapt1klan yahmalannda silt veriminin kal1tim derecesini 0.36 oldugunu bildirmi~lerdir. Ageeb ve Hayes (82) Sudan’da Holtaynlar ilzerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.36 bulmulard1r. Freitas ve arkadalan (83) Brezilya’da Holtaynlar ilzerinde yapttklan vahmalannda silt veriminin kaht1m derecesini 0.37 oldugunu tespit etmilerdir. Holdaway (84) Hol~aynlar iizerinde yaptigi <;altmasmda ilk laktasyon silt veriminin kal1ttm derecesini 0.39 bulmutur. Janicki (85) Holtaynlar ilzerinde yapttldan yaltmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.40 olarak tespit etmitir. Costa ve arkadalan (86) Minas Gerais'de Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda siit veriminin kal1t1m derecesini 0.42 bulmulardrr. Misztal ve arkad~lan (87) Amerika'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.44 bulmulardrr. Castro ve arkadalan (88) Holtaynlar iizerinde yapttklan cal1malannda silt veriminin kahttm derecesini 0.45 bildirmilerdir. Valle ve Amorin (89) Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda silt veriminin kal1tim derecesini 0.47 oldugunu tespit etmilerdir. Barbosa ve arkadalan (90) Pemambuko'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda siit veriminin ka11tim derecesini 0.47 oldugunu bildirmilerdir. Gomez ve Tewolde (91) Kosta Rika'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda iyin silt verimi kal1t1m derecesini 0.49 olarak tespit etmilerdir. Giirdogan ve Alpan (92) Ankara $eker Fabrikast <;iftliginde Holtaynlar iizerinde yapttklan cahmalannda Silt veriminin kahttm derecesini 0.52 bulmulardtr. Mejia ve arkadalan (93) Houndras'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yalu~malannda silt veriminin kahttm derecesini 0.54 oldugunu tespit etmilerdir. Kuba ve arkadalan (94) Tayland'da Hol~aynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda silt veriminin kalttlm derecesini 0.55 oldugunu bildirmilerdir. 2. 2. Tekrariama Derecesi Tekrarlama derecesi incelenen verim ozelliginin tekrarlayan kayttlan arasmdaki ilikiyi gosterir. Tekrarlama derecesi, siiriiniin bir ozelligi olup, silriiden silriiye, rrktan rrka ve ozellikten ozellige degien degerler alabilir. $ekerden ve Pekel (79) Reyhanh Devlet Uretme <;iftliginde Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.14 bulmulardrr. El Barbary ve arkadalan (33) Mtsrr'da Hol~aynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda silt 8

İlgili Kaynaklar
single.php