veriminin tekrarlama derecesini 0.15 oldugunu tespit etmilerdir. Ferreira ve Fernandes (40) Brezilya’da Holtaynlar ilzerinde yapttl15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arkada§lan
ah§malannda
yapttklan
tespit
verimi
rikada


15. SAYFA ICERIGI

veriminin tekrarlama derecesini 0.15 oldugunu tespit etmilerdir. Ferreira ve Fernandes (40) Brezilya’da Holtaynlar ilzerinde yapttl

İlgili Kaynaklar
single.php