universitesindeki Holtayn silrilsilnde yapttgi vahmasmda 1955-1965 yillan arasmda silt verimi yonunden genetik ilerlemenin 0 oldugunu bildirmilerdir. Burnside ve arkadalan (112) soy kiitiigune kayith italyan Holtaynlan iizerinde yapttldan vallmalannda 19721988 yillari arasmda silt verimi yoniinden yillik genetik ilerlemenin 173.0 kg oldugunu tespit etmilerdir. Hargrove ve Legates (113) Amerika’da Holtaynlar ilzerinde yapttklan valtmalannda 1964-1968 ytllari arsmda silt verimi yonunden yill1k genetik ilerlemenin 53.0 kg oldugunu bildirmilerdir. Legates ve Myers (114) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki Holtaynlar iizerinde yapttklari c;altmalannda 1956-1971 yillan arasmda silt verimi yoniinden ytlhk genetik ilerlemenin 120.6 kg oldugunu belirtmilerdir. McDaniel ve Bell (115) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki Holtaynlar iizerinde yaptlklan valtmalannda 1972-1989 yillan arasmda silt verimi yonilnden yilhk genetik ilerlemenin 111-113 kg arasmda oldugunu tespit etmilerdir. Moya ve arkadalan (116) Florida Universitesindeki Holtaynlar iizerinde yapttklan valtmalannda 1959-1975 yillan arasmda silt verimi yoniinden yillik genetik ilerlemenin 43.09 kg oldugunu bulmulard1r. Van Tassel ve Van Vleck (117) Amerika’da Holtaynlar iizerinde yapttklan vahmalannda 1955-1981 ytllan arasmda silt verimi yoniinden genetik ilerlemenin 34.9 kg oldugunu bildirmilerdir. Verde ve arkadalan (118) Florida’da DHI verilerine gore Holtaynlar iizerinde yapttldan vahmalannda 1958-1967 yillan arasmda silt verimi yoniinde yilhk genetik ilerlemenin 33.0 kg oldugunu tespit etmilerdir. Uluta (119) Gelemen Tanm iletmesinde Holtaynlar iizerinde yapttgi yaltmasmda silt verimin yonilnden genetik ilerlemenin ilk laktasyon iyin ytlhk ortalama 1.43 kg, tum laktasyonlar ivinse -0.33 kg oldugunu tespit etmitir. Somthep (120) Thayland’da Holsteinlar iizerinde yapt1gi ya}tmasmda silt verimi yoniinden damtzhk degerini 800 kg oldugunu ve ytlhk genetik ilerlemenin ise negatif egilimde oldugunu bildirmitir. Ruegsegger ve Komarek ( 121) 1985-1986 yillan arasmda %20 Simmental ve %80 Holtaynlardan oluan bir siirude yapttklan ya}tmalannda silt verimi yonilnden darrnzhk degerleri ortalamasmm 194 kg oldugunu tespit etmitir. Ruegsegger ve Komarek’in (122) 1984 yihnda %30 Simmental ve %70 Holtaynlardan oluan bir siirilde yapttldari ya}tmalannda silt verimi yonilnden darrnzlik. degerleri ortalamasmt 114 kg tespit etmi~lerdir.
1319. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hol§tayn
yapttklan
hol§taynlar
amerikada
tespit
arkada§lan


19. SAYFA ICERIGI

universitesindeki Holtayn silrilsilnde yapttgi vahmasmda 1955-1965 yillan arasmda silt verimi yonunden genetik ilerlemenin 0 oldugunu bildirmilerdir. Burnside ve arkadalan (112) soy kiitiigune kayith italyan Holtaynlan iizerinde yapttldan vallmalannda 19721988 yillari arasmda silt verimi yoniinden yillik genetik ilerlemenin 173.0 kg oldugunu tespit etmilerdir. Hargrove ve Legates (113) Amerika’da Holtaynlar ilzerinde yapttklan valtmalannda 1964-1968 ytllari arsmda silt verimi yonunden yill1k genetik ilerlemenin 53.0 kg oldugunu bildirmilerdir. Legates ve Myers (114) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki Holtaynlar iizerinde yapttklari c;altmalannda 1956-1971 yillan arasmda silt verimi yoniinden ytlhk genetik ilerlemenin 120.6 kg oldugunu belirtmilerdir. McDaniel ve Bell (115) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki Holtaynlar iizerinde yaptlklan valtmalannda 1972-1989 yillan arasmda silt verimi yonilnden yilhk genetik ilerlemenin 111-113 kg arasmda oldugunu tespit etmilerdir. Moya ve arkadalan (116) Florida Universitesindeki Holtaynlar iizerinde yapttklan valtmalannda 1959-1975 yillan arasmda silt verimi yoniinden yillik genetik ilerlemenin 43.09 kg oldugunu bulmulard1r. Van Tassel ve Van Vleck (117) Amerika’da Holtaynlar iizerinde yapttklan vahmalannda 1955-1981 ytllan arasmda silt verimi yoniinden genetik ilerlemenin 34.9 kg oldugunu bildirmilerdir. Verde ve arkadalan (118) Florida’da DHI verilerine gore Holtaynlar iizerinde yapttldan vahmalannda 1958-1967 yillan arasmda silt verimi yoniinde yilhk genetik ilerlemenin 33.0 kg oldugunu tespit etmilerdir. Uluta (119) Gelemen Tanm iletmesinde Holtaynlar iizerinde yapttgi yaltmasmda silt verimin yonilnden genetik ilerlemenin ilk laktasyon iyin ytlhk ortalama 1.43 kg, tum laktasyonlar ivinse -0.33 kg oldugunu tespit etmitir. Somthep (120) Thayland’da Holsteinlar iizerinde yapt1gi ya}tmasmda silt verimi yoniinden damtzhk degerini 800 kg oldugunu ve ytlhk genetik ilerlemenin ise negatif egilimde oldugunu bildirmitir. Ruegsegger ve Komarek ( 121) 1985-1986 yillan arasmda %20 Simmental ve %80 Holtaynlardan oluan bir siirude yapttklan ya}tmalannda silt verimi yonilnden darrnzhk degerleri ortalamasmm 194 kg oldugunu tespit etmitir. Ruegsegger ve Komarek’in (122) 1984 yihnda %30 Simmental ve %70 Holtaynlardan oluan bir siirilde yapttldari ya}tmalannda silt verimi yonilnden darrnzlik. degerleri ortalamasmt 114 kg tespit etmi~lerdir.
13

İlgili Kaynaklar
single.php