Karacahey ve Tahirova Tarun iletmeleri hir arada degerlendirildiginde 2×305 giln silt verimi 1997 yihnda 243 laktasyonun ortalamas1 7068155 kg, 1998 yihnda 240 laktasyonun ortalamas1 6501134 kg, 1999 yilmda 334 laktasyonun ortalamas1 620597 kg, 2000 yilmda 451 laktasyonun ortalamas1 582081 kg, 2001ytlmda535 laktasyonun ortalamas1 564975 kg ve 2002 yilmda 96 laktasyonun ortalamas14896175 kg olarak tespit
edilmi~ir.
Aratrrma silresince Karacahey Tarim iletmesindeki 742 ha Holtayn inege ait 1331 adet 2×305 giln siit verimi ortalamas1 6160.8 55.1 kg, Tahirova Tanm iletmesindeki 262 ba Holtayn inege ait 568 adet 2×305 giln silt verimi ortalamas15751.663.4 kg ve Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde ise 1004 ha Holtayn inege ait 1899 adet 2×305 giln silt verimi ortalamas1 6038.4 43.2 kg olarak tespit edilmitir.
Karacabey ve Tahirova Tarun iletmeleri ayn ayn ve iki iletme bir arada degerlendirildiginde 2×305 giln siit verimine, buzagtlama ythrun, buzagtlama mevsiminin, huzagtlama ayimn, laktasyon stras1run, silru ve huzagtlama yatmn etkisi onemli hulunmutur (P<0.05). 4. 2. Genetik Parametreler 4. 1. 2. Kahnm Derecesi, Tekrarlama Derecesi ve Varyans Bile~enleri Arattrma siiresince Karacabey ve Tahirova Tanm iletmelerindeki laktasyonu olan Hol~yn inekerin laktasyon kayitlanndan faydalantlarak yapdan degerlendirmeler sonucu elde edilen 2 x 305 giin siit veriminin varyans unsurlan ve genetik parametreleri Tablo 2'de sunulmutur. 1824. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karacabey
tahirova
laktasyon
verimi
tanm
tespit


24. SAYFA ICERIGI

Karacahey ve Tahirova Tarun iletmeleri hir arada degerlendirildiginde 2×305 giln silt verimi 1997 yihnda 243 laktasyonun ortalamas1 7068155 kg, 1998 yihnda 240 laktasyonun ortalamas1 6501134 kg, 1999 yilmda 334 laktasyonun ortalamas1 620597 kg, 2000 yilmda 451 laktasyonun ortalamas1 582081 kg, 2001ytlmda535 laktasyonun ortalamas1 564975 kg ve 2002 yilmda 96 laktasyonun ortalamas14896175 kg olarak tespit
edilmi~ir.
Aratrrma silresince Karacahey Tarim iletmesindeki 742 ha Holtayn inege ait 1331 adet 2×305 giln siit verimi ortalamas1 6160.8 55.1 kg, Tahirova Tanm iletmesindeki 262 ba Holtayn inege ait 568 adet 2×305 giln silt verimi ortalamas15751.663.4 kg ve Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde ise 1004 ha Holtayn inege ait 1899 adet 2×305 giln silt verimi ortalamas1 6038.4 43.2 kg olarak tespit edilmitir.
Karacabey ve Tahirova Tarun iletmeleri ayn ayn ve iki iletme bir arada degerlendirildiginde 2×305 giln siit verimine, buzagtlama ythrun, buzagtlama mevsiminin, huzagtlama ayimn, laktasyon stras1run, silru ve huzagtlama yatmn etkisi onemli hulunmutur (P<0.05). 4. 2. Genetik Parametreler 4. 1. 2. Kahnm Derecesi, Tekrarlama Derecesi ve Varyans Bile~enleri Arattrma siiresince Karacabey ve Tahirova Tanm iletmelerindeki laktasyonu olan Hol~yn inekerin laktasyon kayitlanndan faydalantlarak yapdan degerlendirmeler sonucu elde edilen 2 x 305 giin siit veriminin varyans unsurlan ve genetik parametreleri Tablo 2'de sunulmutur. 18

İlgili Kaynaklar
single.php