Tablo 3: Karacabey Tarun i~letmesindeki Hol~tayn ineklerin Dogum Yilma Gore Dannzltk Degerleri Ortalamalan ve Standart Hatalan (kg)

Ytl
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

n x Sx-

13 76.8 80.4

36

140.6

43.1

69 99.4 30.4

101

196.2

29.2

89

-48.3

36.9

120 -136.3 28.7

93 21.7 35.9

135 247.7 20.6

78

136.0

27.9

Tablo 3 incelendiginde 1991 yihnda dogan 13 inegin darruzhk degerleri ortalamast 76.8 80.4 kg, 1992 ytltnda dogan 36 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 140.6 43 .1 kg, 1993 yihnda dogan 69 inegin damtzhk degerleri ortalamast 99.4 30.4 kg, 1994 yihnda dogan 101 inegin danuzhk degerleri ortalamas1 196.2 29.2 kg, 1995 yihnda dogan 89 inegin darrnzhk degerleri ortalamasi-48.3 36.9 kg, 1996 yilmda dogan 120 inegin darruzhk degerleri ortalamasi-136.3 28.7 kg, 1997 ytltnda dogan 93 inegin darruzhk degerleri ortalamas1 21.7 3 5.9 kg, 1998 yilmda dogan 135 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 247.7 20.6 kg ve 1999 ytltnda dogan 78 inegin dam1zhk degerleri ortalamas1 144.2 27.0 kg olarak tespit edilmi~tir.

2026. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalamas
tespit
ineklerin
karacabey
damtzhk
degerleri


26. SAYFA ICERIGI

Tablo 3: Karacabey Tarun i~letmesindeki Hol~tayn ineklerin Dogum Yilma Gore Dannzltk Degerleri Ortalamalan ve Standart Hatalan (kg)

Ytl
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

n x Sx-

13 76.8 80.4

36

140.6

43.1

69 99.4 30.4

101

196.2

29.2

89

-48.3

36.9

120 -136.3 28.7

93 21.7 35.9

135 247.7 20.6

78

136.0

27.9

Tablo 3 incelendiginde 1991 yihnda dogan 13 inegin darruzhk degerleri ortalamast 76.8 80.4 kg, 1992 ytltnda dogan 36 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 140.6 43 .1 kg, 1993 yihnda dogan 69 inegin damtzhk degerleri ortalamast 99.4 30.4 kg, 1994 yihnda dogan 101 inegin danuzhk degerleri ortalamas1 196.2 29.2 kg, 1995 yihnda dogan 89 inegin darrnzhk degerleri ortalamasi-48.3 36.9 kg, 1996 yilmda dogan 120 inegin darruzhk degerleri ortalamasi-136.3 28.7 kg, 1997 ytltnda dogan 93 inegin darruzhk degerleri ortalamas1 21.7 3 5.9 kg, 1998 yilmda dogan 135 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 247.7 20.6 kg ve 1999 ytltnda dogan 78 inegin dam1zhk degerleri ortalamas1 144.2 27.0 kg olarak tespit edilmi~tir.

20

İlgili Kaynaklar
single.php