300,.,.,.~.,.,.~.,.,.,.~.,,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,.,.,,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_,.,.,,.,
250
200 150
100 50+———————————————————————-~——————————-‘——–,,~-
o–l–‘-~~~~~~~~~-+-~~~~——1–~~~~~——.
-50 +-.,,—_,,_,–_,,,,,—,,,,,.,,._,.,__________________,,_,_,_______,,,,-,,.F””-‘-”””——–,,,–,.,.,,.,,,,________________________________________I
-l00+—————————————————————————————~——–1——————————————————–1
-150 -t–;;——–
~oo —1-1-9–9–1—-~–1–9–9–2—–r-1′-9’-9-3——-r1-‘9-9–4—-~~–1-9–9–5–r-‘”-1–9–9–6—-r~-1–9–9-7–r—‘-1-9–9–8-“–“-r1’-9~-9–9—l ~ I)_annzhk De~erleri Ort. 1 76,8 140,6 99,4 196,2 -48,3 -136,3 21,7 247,7 136
Sekil 1: Karacabey Tanm iletmesindeki Holtayn ineklerin dogum ytllanna gore damtZhk degerleri ortalamalan (kg)
Karacabey Tanm iletmesinde 1997-2002 arasmda laktasyonu olan Holtayn ineklerin dogum ytllan olan 1991-1999 ytllan arasmda siit verimi yonunden genetik yap1daki toplam degiim 59.2 kg ve ortalama ytlhk genetik ilerleme ise 1.2 kg/yd olarak tespit edilmitir. Karacabey Tarun iletmesinde 1997-2002 ytllan arasmda aratmnaya konu olan tiim Holtaynlann darrnzhk degerleri ortalamas1 ise 78.511.7 kg olarak tespit edilmitir.
Tahirova Tanm iletmesinde 1997-2002 ydlan arasmda 561 adet laktasyonu olan 255 ba Hol~ayn inegin dogum ydlan olan 1994-1999 arasmda dannzhk degerleri ortalamalan Tablo 4 ve ~ekil 2’de verilmitir.
2127. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ytllan
tespit
ortalama
tanm
verimi
arasmda


27. SAYFA ICERIGI

300,.,.,.~.,.,.~.,.,.,.~.,,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,.,.,,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_,.,.,,.,
250
200 150
100 50+———————————————————————-~——————————-‘——–,,~-
o–l–‘-~~~~~~~~~-+-~~~~——1–~~~~~——.
-50 +-.,,—_,,_,–_,,,,,—,,,,,.,,._,.,__________________,,_,_,_______,,,,-,,.F””-‘-”””——–,,,–,.,.,,.,,,,________________________________________I
-l00+—————————————————————————————~——–1——————————————————–1
-150 -t–;;——–
~oo —1-1-9–9–1—-~–1–9–9–2—–r-1′-9’-9-3——-r1-‘9-9–4—-~~–1-9–9–5–r-‘”-1–9–9–6—-r~-1–9–9-7–r—‘-1-9–9–8-“–“-r1’-9~-9–9—l ~ I)_annzhk De~erleri Ort. 1 76,8 140,6 99,4 196,2 -48,3 -136,3 21,7 247,7 136
Sekil 1: Karacabey Tanm iletmesindeki Holtayn ineklerin dogum ytllanna gore damtZhk degerleri ortalamalan (kg)
Karacabey Tanm iletmesinde 1997-2002 arasmda laktasyonu olan Holtayn ineklerin dogum ytllan olan 1991-1999 ytllan arasmda siit verimi yonunden genetik yap1daki toplam degiim 59.2 kg ve ortalama ytlhk genetik ilerleme ise 1.2 kg/yd olarak tespit edilmitir. Karacabey Tarun iletmesinde 1997-2002 ytllan arasmda aratmnaya konu olan tiim Holtaynlann darrnzhk degerleri ortalamas1 ise 78.511.7 kg olarak tespit edilmitir.
Tahirova Tanm iletmesinde 1997-2002 ydlan arasmda 561 adet laktasyonu olan 255 ba Hol~ayn inegin dogum ydlan olan 1994-1999 arasmda dannzhk degerleri ortalamalan Tablo 4 ve ~ekil 2’de verilmitir.
21

İlgili Kaynaklar
single.php