Tablo 4: Tahirova Tanm iletmesindeki Holtayn ineklerin Dogum Ythna GOre Darruzhk Degerleri Ortalamalan ve Standart Hatalan (kg)

Ytl
1994 1995 1996 1997 1998 1999

~
n x Sx-

12

194.0

175.0

22

-237.0

106.0

35

-84.6

72.3

50

-293.6

62.0

51

166.3

83.7

85

277.5

51.8

Tablo 4 incelendiginde 1994 y:tltnda dogan 12 inegin damtzhk degerleri ortalamast 194.0 175.0 kg, 1995 yihnda dogan 22 inege ait damtzhk degerleri ortalamas1 -237.0 106.0 kg, 1996 y:thnda dogan 35 inege ait damizltk degerleri ortalamast-84.0 72.3 kg, 1997
ytlmda dogan 50 inege ait datmzhk degerleri ortalamas1 -293.6 62.0 kg, 1998 ytlmda dogan
51 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 166.3 83.7 kg ve 1999 yilmda dogan 85 inegin dannzltk degerleri ortalamast 277.5 51.8 kg olarak tespit edilmitir.

40()-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~–.

300~ .,. ,.,.,,., . .,., . . ,. . ,. ,.,.,.,.c,.,.1

2 0 0 ;.~.-. ,.-~; .,

100 +””””–‘Ir———————-.;.;;.;.,.,,.,

0 ~~~~~~~.~~~=~~.,.~~~~~~.-.ii

-100 .,,.:/.'””-“”‘””—.–.,/’—–.

.~00+

i~.~~ . ~~., ,.c.I

-300;.~~–.”””””””‘””‘””‘””‘.”””””’.–1

.-4(}()-1–=—–‘”””‘–~-=;,.—–‘–‘-‘-.,.~

-‘–~–‘—=-.-‘—.:.;.:.;.;.——1

1994 1995 19% 1997 1998 1999

194

-237

-84,6

-293,6

166,3

277,5

Sekil 2: Tahirova Tarim iletmesindeki Holtayn inelderin dogum y:tllanna gore damtzltk degerleri ortalamalan (kg)
2228. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
ortalamas
tahirova
tanm
degerleri
damtzhk


28. SAYFA ICERIGI

Tablo 4: Tahirova Tanm iletmesindeki Holtayn ineklerin Dogum Ythna GOre Darruzhk Degerleri Ortalamalan ve Standart Hatalan (kg)

Ytl
1994 1995 1996 1997 1998 1999

~
n x Sx-

12

194.0

175.0

22

-237.0

106.0

35

-84.6

72.3

50

-293.6

62.0

51

166.3

83.7

85

277.5

51.8

Tablo 4 incelendiginde 1994 y:tltnda dogan 12 inegin damtzhk degerleri ortalamast 194.0 175.0 kg, 1995 yihnda dogan 22 inege ait damtzhk degerleri ortalamas1 -237.0 106.0 kg, 1996 y:thnda dogan 35 inege ait damizltk degerleri ortalamast-84.0 72.3 kg, 1997
ytlmda dogan 50 inege ait datmzhk degerleri ortalamas1 -293.6 62.0 kg, 1998 ytlmda dogan
51 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 166.3 83.7 kg ve 1999 yilmda dogan 85 inegin dannzltk degerleri ortalamast 277.5 51.8 kg olarak tespit edilmitir.

40()-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~–.

300~ .,. ,.,.,,., . .,., . . ,. . ,. ,.,.,.,.c,.,.1

2 0 0 ;.~.-. ,.-~; .,

100 +””””–‘Ir———————-.;.;;.;.,.,,.,

0 ~~~~~~~.~~~=~~.,.~~~~~~.-.ii

-100 .,,.:/.'””-“”‘””—.–.,/’—–.

.~00+

i~.~~ . ~~., ,.c.I

-300;.~~–.”””””””‘””‘””‘””‘.”””””’.–1

.-4(}()-1–=—–‘”””‘–~-=;,.—–‘–‘-‘-.,.~

-‘–~–‘—=-.-‘—.:.;.:.;.;.——1

1994 1995 19% 1997 1998 1999

194

-237

-84,6

-293,6

166,3

277,5

Sekil 2: Tahirova Tarim iletmesindeki Holtayn inelderin dogum y:tllanna gore damtzltk degerleri ortalamalan (kg)
22

İlgili Kaynaklar
single.php