225.4 27.4 kg ve 1999 y:thnda dogan 163 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 213.730.3 kg
olarak bulunmutur.

2so.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,.,,.,.,,,,.,.,.,.,.,,,.,.,.~,,.,.,.,.,.,.,.,,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,.,.,.,.,.~===-.,.,,,.,.,.,,.,.,.,.,.,,,

200 +”-”-“”—–‘—””””‘”-””‘”” 150+-,_.,_,,,,,.,,,. . .,.~, ,,,,_,,,,.,,,,,.,.,,,.~, ~H’._.,,,.,,,._.,.,.,.,.,,_._,,._,,,,.,._,.~,.,.,.,.,,.,,.,.,,I

1 0 0 + -. ‘-+H~'””‘+’ .~.,,, . ., .,._,,,,,,~-“”–‘”H'””‘h+”‘”””:”++.,–”H”‘+’–H 50+-.;.,.;.;.;,,.;.;.,.;,.,.,.;.,.;\.,.~.;.~.;;.;.,. .~.;;;; ,.,.;.,.;.;;.,00I

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-50 -+——–.;’.——-‘””–.—-.~.-.

.;.,.,.,-,;._-.-lOQ~

,,H-‘- .-.,.+—-‘–fr–fr-””””‘———-‘—-,~-‘-“‘+-“h”‘++H

-150 +;==;.;._;,.;.c=~~=~==-+==”‘-~=.–“-==t=.+”-~~ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
-+- Dannzhk Degerleri Ort. 76,8 140,6 99,4 195,9 -85,6 124,7 -88,6 225,4 213,7

Sekil 3: Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde
Holtayn ineklerin danuzhk degerleri ortalamalan (kg)
Karacabey ve Tahirova Tanm iletmelerinde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan Holtayn ineklerin dogum ytllan olan 1991-1999 ytllan arasmda siit verimi yoniinden damtzltk degerlerindeki toplam degiim 136.9 kg ve ortalama ydhk genetik ilerleme ise 1.8 kg/ytl olarak tespit edilmitir. Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerinde 1997-2002 yillan arasmda laktasyonu olan tiim Hol~tayn ineklerin damtzhk degerleri ortalamast 70.612.3 kg olarak bulunmu~tur.

2430. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ytllan
arasmda
verimi
ortalamas
tespit
tanm


30. SAYFA ICERIGI

225.4 27.4 kg ve 1999 y:thnda dogan 163 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 213.730.3 kg
olarak bulunmutur.

2so.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,.,,.,.,,,,.,.,.,.,.,,,.,.,.~,,.,.,.,.,.,.,.,,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,.,.,.,.,.~===-.,.,,,.,.,.,,.,.,.,.,.,,,

200 +”-”-“”—–‘—””””‘”-””‘”” 150+-,_.,_,,,,,.,,,. . .,.~, ,,,,_,,,,.,,,,,.,.,,,.~, ~H’._.,,,.,,,._.,.,.,.,.,,_._,,._,,,,.,._,.~,.,.,.,.,,.,,.,.,,I

1 0 0 + -. ‘-+H~'””‘+’ .~.,,, . ., .,._,,,,,,~-“”–‘”H'””‘h+”‘”””:”++.,–”H”‘+’–H 50+-.;.,.;.;.;,,.;.;.,.;,.,.,.;.,.;\.,.~.;.~.;;.;.,. .~.;;;; ,.,.;.,.;.;;.,00I

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-50 -+——–.;’.——-‘””–.—-.~.-.

.;.,.,.,-,;._-.-lOQ~

,,H-‘- .-.,.+—-‘–fr–fr-””””‘———-‘—-,~-‘-“‘+-“h”‘++H

-150 +;==;.;._;,.;.c=~~=~==-+==”‘-~=.–“-==t=.+”-~~ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
-+- Dannzhk Degerleri Ort. 76,8 140,6 99,4 195,9 -85,6 124,7 -88,6 225,4 213,7

Sekil 3: Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde
Holtayn ineklerin danuzhk degerleri ortalamalan (kg)
Karacabey ve Tahirova Tanm iletmelerinde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan Holtayn ineklerin dogum ytllan olan 1991-1999 ytllan arasmda siit verimi yoniinden damtzltk degerlerindeki toplam degiim 136.9 kg ve ortalama ydhk genetik ilerleme ise 1.8 kg/ytl olarak tespit edilmitir. Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerinde 1997-2002 yillan arasmda laktasyonu olan tiim Hol~tayn ineklerin damtzhk degerleri ortalamast 70.612.3 kg olarak bulunmu~tur.

24

İlgili Kaynaklar
single.php